Månadsarkiv: mars 2014

  • Beskrivning av kommunens Metakatalog

    Inom Sundsvalls kommunkoncern har vi en central metakatalog som lagrar och hanterar information kopplat till medborgare, medarbetare, elever och förtroendevalda. Metakatalogen har två huvudsyften: Automatisering av IT-administration Vidareutnyttjande av information Automatiseringen av IT-administration handlar om att effektivisera den manuella hanteringen och säkerställa hanteringen av användarkonton under dess livscykel (från skapande till stängning). Vidareutnyttjande av information […]

    • 21 mars 2014 13:37