Månadsarkiv: juli 2015

  • Åtkomst till information på lika villkor

    Sundsvalls kommun började 2007 arbeta utefter en målbild rörande intern information till samtliga medarbetare, en målbild som handlade om att tillgången till information inte skulle styras av VAR man är utan VEM man är. Denna målbild krävde att samtliga medarbetare i kommunen skulle kunna nå intern information från vilken internetansluten enhet som helst, vilken tid […]

    • 29 juli 2015 14:56
  • Mer statistik om Sundsvall som öppna data

    Vi har nu uppdaterat www.sundsvall.se/psidata med mer statistik om Sundsvall som öppna data, detta genom att publicera fler nyckeltal från Kolada. Publicering är gjord via SKL:s verktyg för nationell samordning av öppna data från kommuner och landsting.

    • 3 juli 2015 13:06