Månadsarkiv: september 2015

  • Sju år med tjänstekatalog

    Det är nu sju år sedan vi på allvar började införa en tjänstekatalog på Sundsvalls kommuns IT avdelning. Syftet var då det samma som idag ”att på ett enhetligt och samlat ställe dokumentera vad IT ska leverera samt vad respektive tjänst kostar”. Som projektledare för införandet vill jag ödmjukt erkänna att arbetet var betydligt mer […]

    • 15 september 2015 06:31
  • Halvtid för koncernens IT-strategi för e-förvaltning

    IT-strategin vi tog fram år 2010 pekade ut målbilden: Enkla, tydliga, flexibla IT-tjänster. Nu har det blivit dags att kolla i backspegeln, hur väl har vi lyckats med de insatsområden som pekades ut? Kommunstyrelsen ska få ärendet om IT-strategin på sitt bord i höst. Hur väl har vi lyckats? Vi återkommer om det, men tar gärna […]

    • 3 september 2015 08:48