Månadsarkiv: december 2015

  • Tillbakablick till 2007, ny IT-organisation

    År 2006 bildades en ny centraliserad IT-organisation i Sundsvalls kommun, med en beställarorganisation (IT-stab) och en leverantörsorganisation (IT-Service). I samband med detta arbete tog man fram en film som beskrev denna nya organisation och syftet med den, en intressant tillbakablick!

    • 8 december 2015 12:30
  • IT-utveckling i Sundsvalls kommunkoncern – En introduktion

    Att IT ska fungera som ett stöd för verksamheten att jobba effektivare känns som en självklart, men är det alltid på det viset? Idag finns det många IT-stöd som inte lever upp till den förväntningen och stöttar inte verksamhetens behov på bästa sätt. För att råda bot på detta jobbar vi med ett strukturerat sätt vid […]

    • 3 december 2015 12:54