Månadsarkiv: augusti 2017

  • Sundsvall testar nya typer av användningsområden för VR

    I sommar har vi genom Socialtjänsten både fått möjlighet till att erbjuda en ny och spännande aktivitet till äldre och funktionsnedsatta men också en helt ny typ av sommarjobb i Sundsvalls kommun. Vi såg möjlighet att bidra till den digitala delaktigheten bland äldre och funktionsnedsatta men också att visa upp Socialtjänsten som en spännande framtida […]

    • 31 augusti 2017 07:47
  • Uppdaterad mall för systemförvaltningsplan

    Inför 2018 har den befintliga mallen för systemförvaltningsplaner uppdaterats. Uppdateringen syftar till att: Ge verksamheten ett bättre stöd i förberedelserna inför kommande lagändringar kring behandling av personuppgifter, den så kallade dataskyddsförordningen, eller GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. Skapa en mer sammanhållen bild över ekonomin kring kommunkoncernens IT-stöd, det ska bli enklare […]

    • 17 augusti 2017 11:40