8 viktiga minuter

  • 13 februari 2020 19:39
  • Publicerat av: Jari Koponen

Sundsvalls kommun håller på att utveckla en medborgarapp och nu börjar det hända grejer!

Tidigare har vi workshopat, labbat och enkätat oss fram till appens syfte och värdeskapande innehåll att fylla appen med. För att inte bygga en app som är svår att använda så har vi nu börjat testa en prototyp på verkliga användare. Vi har fått feedback kring appens utseende, känsla och begriplighet.

Så här går det till:

  1. Vår UX designer skapar en prototyp, som ser ut och beter sig som en app, men som egentligen bara är en samling klickbara stillbilder.
  2. Med prototypen i mobilen ger vi oss ut i kommunen och visar den för riktiga invånare.
  3. Ber användaren svara på några korta frågor kopplade till det de fått se, för att utvärdera appen och om den verkligen kommer kunna förenkla vardagen.

Det som tar 8 minuter för varje invånare (eller grupp av invånare) är helt ovärderliga i arbetet med att skapa en app som verkligen förenklar vardagen för Sundsvalls invånare.

Det är dessutom lättare att förstå användaren man designar för när man faktiskt träffat några av dem på riktigt.

Vill du veta mer om medborgarappen?

Hoppa även in på sundsvall.se/medborgarapp om du vill veta mer om vad medborgarappen är och vad den syftar till!

 

Skrivet av: Andreas Ohlsjö, UX designer för Medborgarappen