Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Arkiv

 • Kan en app få Sundsvalls invånare ut i naturen?

  I sommar utförs ett projekt via Mittuniversitetets Internship för att undersöka hur det fysiska kan knytas ihop med det digitala i syftet att få fler invånare i Sundsvall att upptäcka naturen i deras närområde. Projektet är i full gång och just nu har en prototyp tagits fram som utvärderas och anpassas med hjälp av användartester. […]

  • 23 juli 2021 15:02
 • Proaktiv och Prediktiv ärendehantering – effektivisering och kvalitéhöjning hand i hand

  Jag påstår; om vi istället för att fokusera på förvaltningsspecifika tjänstemannaärendens livscykel lägger vår energi på att lösa våra intressenters (medborgarens, företagarens, den anställdes, m. fl.) behov, så effektivt som möjligt med så hög automatiseringsgrad som möjligt, så kan vi leverera bättre service samtidigt som vi effektiviserar i vår administration och handläggning med 50-80% (beroende […]

  • 9 april 2021 14:06
 • Ett systemfel inom kommunsektorn hindrar digitaliseringen

  Att kommuner bör digitalisera och förändra arbetssätt för att hantera utmaningar så som den demografiska utvecklingen är det inte så mycket diskussion kring idag. Det finns också en massa fantastiska initiativ som sprids som exempel, för att inspirera och dra igång tankar i andra kommuner. Men det är inte lika ofta vi diskuterar frågan om […]

  • 29 december 2020 17:40
 • Ett första viktigt steg mot målarkitektur för applikationsområdet

  Vilka applikationer vill vi ha i framtiden? Hur ser målarkitekturen ut? I en nyss genomförd vetenskaplig rapport konstateras att Sundsvalls ca 600 IT-system behöver bli färre… hur gör vi det?! Vi har som ett första steg börjat med att designa den översta nivån (nivå 1 – se definition nedan) och vi ser att vi i […]

  • 25 november 2020 08:06
 • En möjliggörande digital infrastruktur för kommuner

  För att skapa rätt förutsättningar för omställning och förnyelse krävs ett möjliggörande digitalt arv som stöttar den förändring som en kommun genomgår eller behöver genomgå. Men det digitala arvet är generellt hindrande inom kommuner. En sektor med 290 kommuner i olika storlekar och spridda över hela landet har över tid lett till en leverantörsmarknad med […]

  • 21 oktober 2020 18:20
 • Förutsättningar för att nyttja framåtlutande teknologier

  En del i vår kommuns omställningsförmåga handlar om vår förmåga att dra nytta av den teknikutveckling som sker i omvärlden. Med teknikens möjligheter kan vi både effektivisera våra interna arbetssätt och leverera en mer värdeskapande upplevelse för de vi är till för. Om vi ser till teknikområden som är under snabb utveckling som AI, blockkedjor, […]

  • 15 juli 2020 11:29
 • Data om luftkvalitet och avfall går nu att finna via data.sundsvall.se

  Tjänsten som tidigare fanns under namnet Mitt Sundsvall har nu bytt namn och heter ”Öppna data Sundsvall” och har då även fått en ny adress som lyder data.sundsvall.se. Så om man är nyfiken på luftkvalitén i Sundsvall eller vill logga in och se data om sitt hushållsavfall så gör man det via den nya adressen. […]

  • 14 juli 2020 13:06
 • Att digitalisera en kommun – Från det lilla till det stora

  Alla kommuner genomför idag digitaliseringsresor – det är något som förväntas. Hur vi gör det skiljer sig dock en del. Men ett gemensamt mål är ofta att få digitaliseringen att bli en naturlig del som genomsyrar både tanke och aktion från ledning till enskild verksamhet. En del pratar om att en tydlig styrning är vad […]

  • 25 maj 2020 23:01
 • Bild på appen som visar badtemperaturer

  Värdeskapande service direkt i mobilen

  I juni lanserar Sundsvalls kommun en app som vänder sig direkt till invånaren. Vi har tidigare berättat om hur vi arbetar invånardrivet i uppdraget och nu tänkte vi skriva några rader om vad vi kommer erbjuda invånaren i juni. En kraftsamling av verksamheter i kommunen Appen utvecklas för full fart i en samverkan mellan leverantören […]

  • 4 maj 2020 11:36
 • bild på bygglovsprocesser

  Sundsvall checkar ut processmodeller för bygglovsprocessen från Boverket

  Nu har Sundsvall precis dragit igång en förstudie kring digitalisering av bygglovsprocessen, det för att göra det enklare för den som söker och för de handläggare som jobbar med bygglov, förstudien är en del i vårt digitaliseringsprogram. Sundsvall har tidigare varit med i det nationella projektet, ”Får jag lov”, med framtagande av processmodeller och informationsmodeller […]

  • 21 februari 2020 10:27