Digitaliseringsanalys på RFI – Barn- och utbildning – marknadsdialog

  • 11 november 2016 15:10
  • Publicerat av: Thomas Norlin

rfi_analysSundsvalls kommun har nyligen avslutat sin analys av IT-marknaden för skoladministrativa system och pedagogiska stödsystem för förskola, grundskola och gymnasieutbildning.

Analysen visar ett det finns stort intresse av att lämna svar. Både stora och mer
nischade leverantörer har svarat.

Leverantörerna visar sig väl insatta i processmetodik vilket gjort att kommunens
processmodeller fungerat som dialogverktyg i RFI:n. Vi rekommenderar att
BOU i kommande upphandling använder processmodellerna som utgångspunkt i
kravspecifikationen i syfte att säkra leverantörernas stöd för verksamhetens
behov.

Samtliga leverantörer stödjer målbilden med öppenhet och kvalificerat
informationsutbyte mellan IT-system. Dock varierar det hur långt respektive
leverantör har kommit i sitt arbete att få sitt IT-system att stödja den önskade
målbilden.

Läs analysrapporten i sin helhet. klicka här, BOU-rfi-analys_1-0