Digitaliseringsanalys Socialtjänsten RFI

  • 1 december 2016 08:58
  • Publicerat av: Thomas Norlin

Sundsvalls kommun har nyligen avslutat sin analys av IT-marknaden för socialtjänstsystem i samband med RFI(Request for Information).

Leverantörerna som svarat på genomförd RFI har svarat och förstått de processbeskrivningar som sändes ut i RFI:n. Dock har leverantörerna inte utgått ifrån processbeskrivningar i sina svar. Vi rekommenderar därför att Socialtjänsten i kommande upphandling ser över nivåerna i processmodellerna och utgår från dessa i kravspecifikationen i syfte att säkra förbättrad dialog och en mer systematisk utvärderingsmetod för att säkra rätt IT-stöd för verksamhet, nyttjare av välfärdstjänster och partners.

Leverantörerna visar på en hög mognadsgrad rörande informationssäkerhet, som säkerligen har att göra med det verksamhetsområde de levererar inom. De visar dock en låg mognadsgrad och förberedelser för ett bra verksamhetsstöd i digitaliseringsarbetet.

Generellt lågt stöd för moderna integrationsgränssnitt, kvalificerad informationsförvaltning med master data hantering samt e.

Ett av syftena med RFI:n är att få marknadens syn på utvecklingen på längre sikt, där kan vi se att vi med denna RFI inte nått ända fram. Socialtjänsten bör därför hantera detta i kommande upphandling, exempelvis genom att ta fram en målbild 2021 där verksamheten och dess målgrupper beskriver var de vill vara och be leverantörer redovisa sin syn på denna målbild.

Ladda ner och läs rapporten