Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

E-tjänsten Skolskjuts vinner Klarspråkskristallen

  • 24 maj 2016 09:41
  • Publicerat av: Thomas Norlin

Vi har vunnit årets Klarspråkskristall för ett klart och begripligt offentligt språk och ett inspirerande klarspråksarbete i framtagandet av en ny e-tjänst. Nedan finns också en film som förklarar vad klarspråkskristallen är och hur Sundsvall jobbar med klarspråk. Klicka på bilden nedanför för att starta filmen.

 Det ska vara lätt att göra rätt. Det tar vi fasta på när vi arbetar med webb och e-tjänster i Sundsvalls kommun. Vi vill att våra e-tjänster ska vara enkla att förstå och använda, både när det gäller teknik och språk.

Kommunerna i Västernorrlands län samarbetar för att utveckla våra e-tjänster, eftersom ingen kommun ensam har kompetens eller resurser för detta. Vi utvecklar våra e-tjänster i så kallad öppen källkod – vi delar alltså med oss av allt och får även ta del av det andra tagit fram. Det har visat sig vara ett bra arbetssätt. E-tjänsten ”Skolskjuts”, den tjänst vi vunnit Klarspråkskristallen för, har vi utvecklat för föräldrar till barn som behöver köras till skolan med taxi eller buss. Reglerna för tjänsten är lite krångliga, vilket har gjort det extra utmanande att formulera oss på ett enkelt och tydligt sätt.

För att få språket tydligt höll vi workshoppar för bland andra handläggare av skolskjutsärenden, och it-projektledaren gick en webbaserad utbildning i klarspråk. Formuleringarna i den plattform som tjänsten är byggd i är resultatet av ett liknande arbete – utvecklarna har samarbetat med de personer som handlägger ärenden.

Det är lätt att man råkar använda intern fackjargong. För att undvika det lät vi föräldrar läsa alla texter. Texterna granskades ur aspekter som mottagaranpassning, disposition, rubriker, ord och fraser samt ton och tilltal. Vi beställde användargränssnittet av en webbyrå och var nöjda med det vi fick – ända tills vi började användartesta och insåg att användarna inte förstod hur tjänsten fungerade. Vi var då tvungna att göra en total omarbetning. Men till sist blev resultatet bra.

Metoden går att använda igen. Ett av projektets mål är också att utvecklingen av e-tjänster i Västernorrlands län ska främjas. Tydlighet, kundfokus och klarspråk fortsätter att vara centrala för den digitaliserade förvaltningen. Att vinna Klarspråkskristallen är väldigt energigivande för det fortsatta arbetet. Ett bevis på att det kan bli bra när teknik och språk går hand i hand.