Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

eKorren, En e-tjänst för en hållbar samhällsomställning

  • 22 augusti 2014 07:51
  • Publicerat av: Jari Koponen

Inom projektet eKorren startar denna vecka utvecklingen av en e-tjänst som syftar till att driva en hållbar samhällsomställning. E-tjänsten är tänkt att fungera som en personlig hållbarhetsbudget för medborgare, där medborgare efter inloggning kan se statistik och information kopplat till t ex avfallshantering. Förutom en personlig hållbarhetsbudget kommer e-tjänsten använda sig av öppna data för att visa statistik och måluppfyllnad från Sundsvalls kommun i en övergripande nivå i form av en dashboard.

Grundtanken i eKorren är att använda befintlig information, som ofta kan vara en biprodukt i en viss verksamhetsutövning, för att synliggöra och medvetliggöra beteenden på en individuell nivå. Genom detta sätt hoppas eKorren skapa uppmärksamhet och förhoppningsvis öka chansen för en förändring i individers beteende och på så vis driva en hållbar samhällsomställning.

Första version av e-tjänsten under hösten

Den första versionen som lanseras under hösten kommer att samla in och visa information kopplat till avfall i kommunen, allt från hur mycket man slänger och vad man slänger per område till att kunna logga in personligen och se statistik kopplat till sin egen bostad.

Nedan finns en förhandstitt på gränssnittet, i den första bilden visas den så kallade ”dashboarden” som visar den samlade helheten:

ekorren_e-tjanst1

På nästa bild kan vi se hur det kan komma att se ut när man valt området avfall och ser mer detaljerad information:

ekorren_e-tjanst2

Utveckling enligt riktlinjer

E-tjänsten kommer att utvecklas enligt Sundsvalls kommuns riktlinjer för webbutveckling, vilket innebär att den kommer att utvecklas i OpenHierarchy samt delas som öppen källkod. Utvecklingen av själva e-tjänsten (back-end och logik) har påbörjats denna vecka, men front-end gränssnitt har hunnit komma en bit och ska slutlevereras om ca 3 veckor.

Teknisk målbild för e-tjänsten

Om du är intresserad av den tekniska lösningen kan du ta del av den tekniska målbilden som ligger som grund under utvecklingen. Den tekniska målbilden kan komma att ändras över tid, men denna version är utgångspunkten vid start av utvecklingen.

Kontakt

Eva-Marie Tyberg
Eko/ekonomistrateg
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Jari Koponen
IT-infrastrukturarkitekt
jari.koponen@sundsvall.se
070-601 23 05
www.twitter.com/ijkop