Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Ett första viktigt steg mot målarkitektur för applikationsområdet

  • 25 november 2020 08:06
  • Publicerat av: Per Persson

Vilka applikationer vill vi ha i framtiden? Hur ser målarkitekturen ut? I en nyss genomförd vetenskaplig rapport konstateras att Sundsvalls ca 600 IT-system behöver bli färre… hur gör vi det?!

Vi har som ett första steg börjat med att designa den översta nivån (nivå 1 – se definition nedan) och vi ser att vi i framtiden behöver tre applikationsområden.


Någon kanske tycker att det är många applikationsområden som saknas? Då det här är en målbild vill vi designa den så generell som möjligt för att uppnå ett så kostnadseffektivt IT som möjligt – vi ser det inte som självklart att vi behöver ett applikationsområde för varje kommunalt uppdrag, funktionsområde eller bolag. Därför finns varken utbildning, stöd och omsorg eller HR-system med.

Det här är den bild vi nu utgår från i det fortsatta arbetet med att designa målarkitektur på en mer detaljerad nivå (nivå 3 och 4).

Det här är ett arbete som pågår just nu, och om ni har tankar, funderingar och input till oss (EA-Center) så vill vi gärna att ni hör av er!

Nivå 1 – definition
APPLIKATIONSOMRÅDE: Den samling av applikationer som tillsammans gör det möjligt för verksamheten att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Exempel på applikationsområde är Kartsystem, Ekonomisystem och HR-system.

Definitionen är hämtad från Introduktion till verksamhetsmodellering som finns publicerad här på utveckling.sundsvall.se.