Förslag till handlingsplan för digitalisering levererad av WSP

  • 4 juli 2017 21:18
  • Publicerat av: Thomas Norlin

Nu har vi tagit emot förslaget på handlingsplan för digitalisering från WSP. Rapporten finns nu att ladda ner här:

Handlingsplan för digitalisering -Sundsvalls kommun – Slutversion – 2017-06-30_medBilagor

Och kommer skickas ut till kommunledningen, förtroendevalda och tjänstemän. Under hösten kommer Koncernstaben bearbeta handlingsplanen och bereda ett ärende till politiken.