Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Införande av ett koncerngemensamt intranät

  • 3 mars 2016 18:06
  • Publicerat av: Jari Koponen

Just nu pågår förarbetet med att införa ett koncerngemensamt intranät som utvecklas helt utefter verksamhetens behov.

Förvaltningsorganisationen inom Sundsvalls kommun har sedan 2008 haft ett centralt ”kommungemensamt” intranät som är tillgängligt för alla medarbetare från vilket internetansluten enhet som helst, var man än befinner sig.

Det kommungemensamma intranätet är personaliserat så att innehåll visas baserat på vem man är och var man är anställd för att leverera så styr nytta som möjligt för varje individ.

Samtidigt har flera av kommunkoncernens bolag egna intranät, så idag har vi totalt sju stycken intranät inom koncernen. Detta leder till både ökade kostnader och utmaningar att kommunicera information till hela koncernen.

Mål – Ett koncerngemensamt intranät

Med detta som bakgrund har koncernen startat ett arbete att införa ett koncerngemensamt intranät som används av samtliga verksamheter inom koncernen. Detta innebär dock inte att alla ska dela på samma startsida utan bolagen kommer kunna anpassa sin ”del” med en egen startsida och sin egen grafiska profil men fortfarande använda samma tekniska plattform, funktioner och informationsbas. Det ska vara lätt att samarbeta var man än befinner sig inom koncernen.

Bort med CMS – Dessa har spelat ut sin roll på intranät

Koncernen har sedan tidigare konstaterat att funktionerna på ett intranät blir allt mer komplexa, kräver fler integrationer och visualisering av måluppfyllnad blir även det mycket vanligare. Därför kommer det koncerngemensamma intranät inte heller bygga på ett traditionellt ”CMS-verktyg” (webbpubliceringsverktyg såsom WordPress).

Intranätet kommer istället att bygga på plattformen Open eCollaboration, som är konstruerat på ramverket OpenHierarchy. Ett ramverk skapat för storskalig drift, har en bred bas av funktionalitet och byggd för integrationer.

Detta val kommer att innebära besparingar i både utveckling och drift, beräknad besparing på enbart drift är ca 300 000 kr per år.

Första iterationen i designarbetet

Projektet har under januari genomfört möten med 10 st referensgrupper som tagit fram kravställning på funktion och prioriterat denna. Den absolut högst prioriterade funktionen är en enkel och snabb sökfunktion. Nedan kan den första skissen på ny sökfunktion ses.

search-sheet

Utefter dessa träffar har ett förslag till design av startsida också tagits fram. Startsidan finns i två varianter för att illustrera hur skillnaden mellan ett bolag och förvaltningsorganisationen kan se ut.

Den första varianten är för förvaltningsorganisationens gemensamma startsida.

koncern-start

Den andra varianten visar hur det kan komma att se ut för bolaget Mitthem.

mitthem-start

Denna design kommer nu testas av referensgrupperna och utefter detta kommer de uppdateras återigen.

Mer info kommer löpande

Vi kommer att använda utvecklingsbloggen för att beskriva det löpande arbetet med ett koncerngemensamt intranät och har du frågor eller synpunkter ta kontakt med projektledaren Monica Sjöqvist eller Jari Koponen.

Monica Sjöqvist, Projektledare
E-post: monica.sjoqvist@sundsvall.se
Telefon: 060-19 12 47

Jari Koponen, IT-strateg
E-post: jari.koponen@sundsvall.se
Mobil: 070-601 23 05
Twitter: @ijkop