Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Mitt Sundsvall – Vår stad i siffror

  • 23 april 2015 08:20
  • Publicerat av: Jari Koponen

Den 17/4 publicerades tjänsten Mitt Sundsvall, som vi skrivit om här på utvecklingsbloggen vid flera tillfällen under benämningen ”eKorren”. Mitt Sundsvall är en tjänst där invånare kan logga in och se information om hur mycket avfall de slänger, men tjänsten är mycket bredare än så. På Mitt Sundsvall ska alla kunna se och följa Sundsvalls utveckling och om den sker på ett hållbart sätt.

När tjänsten lanseras kan man utöver avfall även följa befolkningsutvecklingen och andelen hushåll som sorterar sitt matavfall från det brännbara avfallet. Över tid kommer Mitt Sundsvall att byggas ut med fler mätvärden som visas publikt och öppet för alla.

Syftet med Mitt Sundsvall är att visualisera hur Sundsvall mår och utvecklas, för att på så vis öka kunskapen och medvetandet om vilka frågor som är viktiga att jobba med. Allt på ett transparent sätt, så att alla får samma möjlighet att följa utvecklingen, oavsett om du är tjänsteman, politiker, journalist, företagare eller medborgare.

All data delas fritt och öppet, som öppna data

All data som ligger till grund för de tjänster och mätvärden som visas på Mitt Sundsvall delas naturligtvis även som öppna data, så att vem som helst kan granska det data som finns eller bygga alternativa tjänster på egen hand. Där du som besökare kan välja mellan att ladda hem allt data i statiska filer (CSV-format) eller via ett så kalla API (där du kan välja mellan JSON och CSV).

Se allt öppna data från Sundsvalls kommun på www.sundsvall.se/psidata.

Avfall – Från sensorer till slutanvändaren

Tjänsten för hushållsavfall ger invånare i kommunen tillgång till sitt hushålls information rörande avfallsmängder, från 2011 till dags datum. Data som samlas in av kommunens bolag Reko Sundsvall AB. Invånaren kan jämföra sig mot snittet i kommunen, analysera sitt data över tid i grader och även ladda hem det och arbeta vidare med det om så önskas.

Den data som visas samlas in via sensorer som finns i de sopbilar som tömmer vårt avfall, allt avfall vägs när de töms och informationen kopplas direkt till den fastighet där tömning skedde. Informationen lagras sedan i ett IT-system, från detta IT-system hämtas sedan Mitt Sundsvall allt data.

I bilden nedan visas hur flödet ser ut, från soptunnan till e-tjänst och öppna data.
IoT_Avfall_650

Metakatalogen – En nyckelfaktor

För att möjliggöra kopplingen mellan individ och dess hushålls avfallsmängder använder vi kommunkoncernens Metakatalog. Vid varje inloggning med e-id sker följande flöde:

  1. Kontroll om inloggad person är folkbokförd i Sundsvalls kommun.
  2. Är denne det så hämtar vi fastighetsbeteckningen för den adress där personen är folkbokförd.
  3. Därefter tar vi fastighetsbeteckningen och hämtar upp avfallsmängderna för den specifika fastigheten.

Om flödet går igenom utan fel så visas avfallsmängderna i e-tjänsten, skulle inte inloggad person uppfylla alla kriterier så visas en information om varför personen inte kan använda e-tjänsten.

Mitt Sundsvall – Helt i öppen källkod

E-tjänsten och alla dess funktioner är utvecklade helt i öppen källkod, där e-tjänstens funktion och logik utvecklats i kommunkoncernens standardramverk OpenHierarchy samt där visualiseringarna i grafer utvecklats i biblioteket C3.js.

Detta är en fortsättning på kommunens tidigare satsning på utveckling i öppen källkod, som (bland annat) resulterat i:

  • E-tjänsteplattformen Open ePlatform
  • Kartplattformen Open eMap
  • Vårdbehovsmätning i Vabema
  • Samarbetsfunktionen Open eCollaboration (hemsida kommer snart)
  • Säker meddelandekommunikation i Säker kommunikation

Kontakt

Eva-Marie Tyberg
Eko/ekonomistrateg
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Jari Koponen
IT-infrastrukturarkitekt
jari.koponen@sundsvall.se
070-601 23 05
www.twitter.com/ijkop