Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Nu utvecklar vi nya sundsvall.se

  • 21 oktober 2015 14:10
  • Publicerat av: Per Lundin

Den 1/9 i år inledde vi arbetet med att ta fram en helt ny webbplats för sundsvall.se. Lansering är planerad till den 1/9 2016. I och med detta projekt så byter vi även plattform för sundsvall.se, från EpiServer till WordPress. Detta är ett led i det strategiska beslut som togs inom Sundsvalls kommun 2014: ”Innan 2018-12-31 skall kommunkoncernens alla ca: 40 webbplatser vara migrerade till WordPress.”

Projektets vision lyder: ”Med tydlighet och stolthet får du modern service!”.

Vision

Bilden ovan är från ett projektmöte där värdeord togs fram och visionen sattes. Till höger ser vi den ”nästan” färdiga visionen. I sista stund gjordes en ändring från ”ger vi…” till ”får du…” för att ytterligare stärka att vi utvecklar webbplatsen med användarna i fokus.

Så här översätter vi visionen lite mer konkret till hur vi kommer att arbeta med webbplatsen:

Med tydlighet…

Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra användare. Det innefattar allt från språk, navigering och struktur till utformning av gränssnitt för tjänster och funktioner.

…och stolthet…

Vi är stolta över att vara en del av Sundsvalls kommun. Vi är stolta över att bo i Sundsvall och att arbeta där. Denna stolthet skall också synas på vår webbplats genom bl.a. språk och form.

…får du…

Känslan i nya sundsvall.se skall vara att den riktar sig till dig personligen. Detta uppnår vi genom tonalitet och olika former av målgruppsanpassningar.

…modern service

Webbplatsen skall andas service. Vi kommer att flytta fokus från information till service. Från ”läsa” till att ”göra”. I botten ligger vår egenutvecklade plattform för e-tjänster, Open ePlatform.

Modern service är också tillgänglig. Aldrig har tillgänglighet varit aktuellare. Den omskrivna diskrimineringslagen från 1/1 2015 skärper kraven drastiskt på offentliga myndigheters webbplatser. Här måste vi agera. Nya sundsvall.se kommer att följa webbriktlinjer.se och dess rekommendationer för hur man utvecklar tillgängliga webbplatser. Vidare kommer vi naturligtvis skapa en enhetsoberoende webbplats som optimerar användarupplevelsen för den just den enhet som besökaren använder.

Modern service är också öppenhet. I ordet öppenhet ligger mycket. Vi pratar om öppenhet som en arbetsform där vi berättar för omvärlden vad vi gör i projektet. Vi försöker främja behovsstyrd utveckling genom att ”öppna upp” utvecklingen mot våra slutanvändare och låta dom testa funktioner, språk och gränssnitt. Vi följer också Helsingborgs fina arbete med öppna data från WordPress. Innehåll på Nya sundsvall.se kommer att finnas tillgängligt för alla via WordPress inbyggda API. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun tillgängliggjort data om bl.a. befolkning och hushållsavfall och även utvecklat e-tjänsten ”Mitt Sundsvall” för att visualisera detta.

Kontakt

Linda Lundqvist, Projektledare
E-post: linda.lundqvist@sundsvall.se
Mobil: 070-290 22 22

Per Lundin, Systemförvaltare webbplattform
E-post: per.lundin@sundsvall.se
Telefon: 060-19 21 99
Mobil: 070-236 35 63