Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Open ePlatform 1.2 är nu släppt – Ändringslista

 • 19 maj 2015 10:13
 • Publicerat av: Jari Koponen

Den 15/5 släpptes version 1.2 av Open ePlatform, en version med en hel del stora förändringar i framförallt det responsiva gränssnittet. Utöver grafiska ändringar så tillkommer en hel del ny funktionalitet, nedan kan du läsa mer om de största ändringarna. Funktionalitet i denna release är utvecklad av Sundsvalls kommun, Strandskyddsdelegationen och Nordic Peak.

Stora förändringar i grafiskt gränssnitt

Det grafiska gränssnittet (CSS+HTML) har förändrats markant i 1.2, de primära förändringarna är följande:

 • Förbättringar kring användargränssnittet som förenklar användning av befintliga funktioner
 • Ett helt nytt gränssnitt på surfplatta och mobilnivå för mer optimerad funktion på denna typ av plattformar

Notifikationscenter (mail och sms)

För att förse användarna med relevant information vid rätt tillfälle har det utvecklats en notifieringsfunktion där Open ePlatform kan skicka ut skräddarsydda eller standardiserade e-post- och SMS-notifieringar. Notifieringarna går att ställa in globalt eller per e-tjänst.

Funktionen är uppdelad i två delar:

 • Notifieringar som går till handläggare
 • Notifieringar som går till den sökande/medborgaren/företagaren

Den sökande kan få notifieringar vid följande händelser:

 • SMS/E-post vid byte av status
 • SMS/E-post vid nytt meddelande från handläggare
 • SMS/E-post vid inskickat ärende
 • SMS/E-post vid avslutat ärende

Handläggaren kan få e-post vid följande händelser:

 • Nytt meddelande från den sökande
 • Tilldelning av ärende
 • Byte av status
 • Nytt ärende som skickats in (till detta kan ärendet bifogas i PDF-format)

Kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig för varje e-tjänst

Till varje e-tjänst knyts en kontaktperson som kan svara på frågor om e-tjänsten och en person som är personuppgiftsansvarig. Det är viktigt att det framgår vem den personuppgiftsansvarige är så att kommunen kan fullfölja sina åtaganden enligt personuppgiftslagen (PUL).

Mätning av användarnöjdhet

Användarnas synpunkter är alltid viktigast, därför har vi utvecklat en funktion för att låta användarna anonymt dela med sig av sin upplevelse efter att denne använt en e-tjänst.

Betyget sammanställs i statistiken och för de användare som väljer att kommentera sin upplevelse i text sparas kommentarerna och blir läsbara för handläggare och administratörer.

Alla betyg samlas i en central statistikfunktion som kan användas för att följa upp hur väl e-tjänsten fungerar utifrån användarperspektiv, där man även kan se användarnöjdhet per version så att man löpande kan följa hur väl förändringar i e-tjänsten mottas av de sökande.

feedbackmodul

Statistik

Statistikfunktionen är uppdelad i en generell del för alla e-tjänster och en specifik för varje enskild e-tjänst. Statistiken kan kommunen välja att visa helt publik för alla eller kräva inloggning för att ta del utav. Väljer kommunen att tillgängliggöra statistiken öppet kan även alla ladda hem statistiken i råformat som öppna data.

I den generella delen kan man se antal ansökningar per vecka samt antal publicerade e-tjänster per vecka.

För varje e-tjänst går det att se följande:

 • Antal ansökningar per vecka
 • Användarnöjdhet per vecka
 • Avbrutna ansökningar per steg
 • Antal ej inskickade ansökningar per steg

Utöver detta kan även e-tjänsteadministratörer se kommentarer som användare lämnat kopplat till sin betygsättning av nyss använda e-tjänst.

Statistiken presenteras grafiskt med hjälp av ramverket C3 (www.c3js.org), Sundsvalls kommun delar sin statistik öppet så den går att ta del av på e-tjanster.sundsvall.se/statistik.

Driftinformation

Nu finns även en funktion för att publicera driftmeddelanden. Driftmeddelanden går att ställa in för en eller flera e-tjänster. Man kan även välja om man vill inaktivera tjänsten/-erna under tiden driftmeddelandet ska visas.

Flerpartssignering

För att kunna erbjuda signering av två eller flera parter har en funktion för flerpartssignering utvecklats. Signeringen kan ske via två förfaranden:

Med automatisk verifiering mot datakälla

Den automatiska verifieringen sker t.ex. när en vårdnadshavare försöker skicka in en ledighetsansökan för sitt barn med delad vårdnad. Kontroll görs då mot en datakälla för att kontrollera vilket/-a barn som uppgiftsinlämnaren är vårdnadshavare för. Därefter skickas ansökan till barnets andra vårdnadshavare. Den andra vårdnadshavaren kan signera ansökan eller avslå ansökan.

Med manuell verifiering

Utan automatisk verifiering hade en handläggare blivit tvungen att kontrollera så att båda vårdnadshavarna signerat ansökan manuellt. Detta kan bli fallet när man till exempel ska söka bygglov och behöver underskrift från grannar. Den sökande kan då själv mata in grannarna, deras personnummer och e-postadresser. Därefter får varje granne ett mail om att de har en ansökan att godkänna. De klickar på länken i mailet, läser igenom ansökan och signerar m.h.a. sin e-legitimation. En handläggare kontrollerar sedan så att det inte finns fler grannar som berörs och att samtliga som har signerat är lagfarna ägare av närliggande fastigheter.

Stöd för externa betaltjänster

Nu finns stöd för att ansluta externa betaltjänster, detta kan exempelvis användas för att kräva en godkänd betalning innan ärendet sänds till kommunen. Stödet är generellt och kräver en integration mot en specifik betaltjänsts API för full funktion.

Exportera ärenden i XML-format direkt från handläggargränssnitt

Varje inskickat ärende kan nu exporteras manuellt till en XML-fil, detta som komplement till att man sedan tidigare kan exportera XML-schemat för varje e-tjänst.

Ladda hem version 1.2

Källkoden för 1.2 finns att ladda hem från Github, utöver den rena källkoden finns det även en paketerad version som är enklare att använda om man bara vill komma igång och testa plattformen.

Den paketerade versionen finns också att ladda hem från Github och där finns det även en installationsfil som beskriver hur installationen går till.