Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Öppna data till Good Tech Hack 2019

 • 20 februari 2019 10:31
 • Publicerat av: Jari Koponen

Den 22-23 februari går norrlands största hackathon Good Tech Hack av stapeln och på denna sida samlar vi de datamängder som Sundsvalls kommun har tillgängliga som öppna data under hacket.

Tillgängliga datamängder:

 • Hushållsavfall
 • Luftkvalitet
 • Nyckelkodsområden (NYKO)
 • Geografiska data för Nyckelkodsområden (NYKO)
 • Nyckeltal om Sundsvalls kommun
 • Trafikinformation i Sundsvall
 • Befolkningsstatistik
 • Fordonsstatistik
 • Förvärvsarbetande i Sundsvalls kommun
 • Bostadsstatistik
 • Statistik om utbildningsnivåer

Du hittar samtliga datamängder nedan.

Hushållsavfall

Statistik om allt hushållsavfall som slängts inom Sundsvalls kommun inklusive vilket nyckelkodsområde (geografiskt område) som avfall slängts inom.

Ladda hem data

Allt data om hushållsavfall går att hämta både i JSON- och CSV-format via ett  API. Du hittar all information om API inklusive exempel på hur det kan användas på sidan Mitt Sundsvall, API-dokumentation

Kända brister i datamängd

De tömningar som har nyckelkodsområde ”0” innebär att tömningen är gjord på en fastighet som inte går att matcha till ett nyckelkodsområde. Detta beror på hur ett avfallskärl är knytet till fastighet och fel rättas löpande i källdatat.

Den andra bristen gäller att vissa tömningar har 0 kilo eller till och med ett negativt värde. Detta beror på att mätutrustningen varit felande vid tömningstillfället.

Luftkvalitet

Data från mätning av luftkvalitet i Sundsvalls kommun, på Mitt Sundsvall kan du läsa allt om det data som uppstår vid mätning av luftkvalitet. OBS! För tillfället är det endast mätaren på Köpmangatan som genomför mätningar.

Ladda hem data

Allt data från kommunens luftkvalitetmätning finns tillgänglig i JSON-format via ett API. Du hittar all information om API inklusive exempel på hur det kan användas på sidan Mitt Sundsvall, API-dokumentation.

Nyckelkodsområden (NYKO)

Nyckelkodsområden, även kallat statistikområden, är geografiska områden som används för att dela in en kommun i områden. Nyckelkodsområden är en nationell standard men det är varje kommun som sätter sina områden. Nyckelkodsområden används exempelvis till att sortera statistik per område i kommunen.

I detta dataset hittar du en lista på alla nyckelkodsområden i nivå 1 och nivå 2, namn och identitet.

Ladda hem data

Geografiska data för Nyckelkodsområden (NYKO)

Geografiska koordinater för nyckelkodsområdena i nivå 1 och nivå 2.

Förklaring av data

All data kommer i formatet GeoJSON (ett format för kodade geografiska datastrukturer) och koordinaterna är enligt standarden WGS84. Nedan följer en förklaring av dataegenskaperna i filerna:

{”type”:”Feature”,”geometry”:{”type”:”Polygon”,”coordinates”:[koordinat,koordinat]},”properties”:{”COUNT”:Antal nykoområden som är ihopslagna,”NYKO nivå”:”NYKO område id”}}

Ladda hem data

Nyckeltal om Sundsvalls kommun

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB Statistiska Centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi (befolkningsstatistik) till hur mycket olika tjänster kostar.

Ladda hem data

Data från Kolada kan både hämtas via dess grafiska gränssnitt men även via ett API.

Trafikinformation i Sundsvall

Via Trafikverkets portal kan du hitta trafikmängder för vissa kommunala och statliga vägar i Sundsvall. Se Trafikverkets guide för förklaringar till de olika mätningarna samt hur sökningar i kartan görs.

Ladda hem data

Befolkningsstatistik

Statistik om befolkning i Sundsvalls kommun, statistiken är fördelad på nyckelkodsområde 1 och 2

Ladda hem data

Fordonsstatistik

Statistik om samtliga fordon som är registrerade inom Sundsvalls kommun, fördelat per fordonstyp, typ av drivmedel m.m.

Ladda hem data

Förvärvsarbetande i Sundsvalls kommun

Statistik om förvärvsarbetande i Sundsvall fördelat på nyckelkodsområde 1 till 3, i statistiken ingår även fördelning per bransch på nyckelkodsområde 1.

Ladda hem data

Bostadsstatistik

Statistik om bostäder i Sundsvalls kommun fördelat på nyckelkodsområde 1 och 2.

Ladda hem data

Statistik om utbildningsnivåer

Statistik om utbildningsnivåer i Sundsvalls kommun fördelat på nyckelkodsområde 1 och 2.

Ladda hem data