Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Ramverk för verksamhetsmodeller – sambanden mellan processer, information och it-stöd

  • 4 maj 2017 15:03
  • Publicerat av: Thomas Norlin

 

Nu har Sundsvalls kommunkoncern en första version av ramverk för verksamhetsmodeller.

Arbetet startade med att vi tog fram en ”Processmodelleringshandbok” för hur vi dokumenterar processer. Vi har börjat dokumentera våra modeller i ett modellbibliotek. Utmaning var att hitta den röda tråden mellan processmodeller, informationsmodeller och it-stöd. Vi behövde hitta ett sätt att sortera och få struktur för verksamhetsmodeller och vilka relationer de har till varandra. Därför har vi nu tagit fram en gemensam struktur som beskriver hur verksamhetsmodellerna relaterar till varandra, ett ramverk. Ramverket består av 6 nivåer och 4 dimensioner. Vi började fylla ramverket med processer när vi tog fram processmodelleringshandboken och har nu fortsatt med it-stöd och information. Nästa steg är att utöka processmodelleringshandboken med ett avsnitt om applikationsmodellering.

 

Bakgrund
Det man inte kan beskriva är ofta väldigt svårt att förändra. Det innebär att vi innan vi genomför utveckling i kommunkoncernen beskriver vi nuläget och önskat läge. Det är ofta väldigt mycket enklare att beskriva genom grafiska modeller istället för enbart textbeskrivningar. Sundsvalls kommunfullmäktige har därför beslutat att i jobba ”Modelldrivet” i strategi för e-förvaltning.