Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Resultat från internships 2018 – Utmaningar inom området digitalisering

 • 10 september 2018 16:43
 • Publicerat av: Jari Koponen

Under sommaren 2018 har vi haft tre studenter på plats hos oss för att tackla tre olika utmaningar kopplat till digitalisering, allt skedde som internships i samarbete med Mittuniversitet och Higher Ambition Internship.  Det var en stor förmån att ha tre fantastiska sommarjobbare som tog sig an dessa utmaningar och bidrog med en massa intressanta diskussioner och perspektiv på daglig basis.

De tre olika utmaningarna såg ut enligt följande.

Digitalisering som möjliggörare inom välfärden

Inom detta område fick Caisa Sixtensdotter (Luleå Tekniska Universitet) följande utmaningar:

 • Hur kan en god digital infrastruktur med modern välfärdsteknik samt behovsstyrd och användarcentrerad utveckling bidra till;
  • Ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer inom socialtjänstens verksamheter och deras närstående
  • Förbättra vardagen för brukarna samt förebygger eller kompletterar omsorgsbehovet.
  • En mer tillgänglig vård och omsorg utifrån individens behov, önskemål och förutsättningar.
  • Att underlätta medarbetarnas arbete inom socialtjänsten
  • Att underlätta för medborgare att få information samt kunna ansöka om insatser från socialtjänsten

I denna utmaning ingick det även att resultatet ska presenteras på ett sätt som gör det enkelt att förstå vad man ska tänka på vid digitalisering, i syfte att säkra att utvecklingen sker användarcentrerat och behovsdrivet.

Ladda hem slutrapport och broschyr

Digitalisering för mervärde_Rapport
Digitalisering för mervärde_Bilaga 1_Illustrerad broschyr generell
Digitalisering för mervärde_Bilaga 2_Illustrerad broschyr Socialtjänst
Digitalisering för mervärde_Bilaga 3_Slutpresentationpdf

Datadriven utveckling av digitala tjänster

Inom detta område fick Henrik Rosén (Umeå Universitet) följande utmaningar:

 • Hur kan kommunen få nya insikter och kontinuerligt utveckla erbjudandet av digitala tjänster genom att använda data som uppstår vid användningen av de befintliga tjänsterna?
 • Hur kan befintligt data, kombinerat med annat data, användas för att skapa nya digitala tjänster och insikter?

Ladda hem slutrapport

Datadriven utveckling av digitala tjänster_Rapport

Geografisk information i utvecklingen av digitala tjänster

Inom detta område fick Linda Tärby (Mittuniversitetet) följande utmaningar:

 • Hur kan karta och geografisk information användas för att skapa nya insikter utifrån visuell presentation?
 • Hur kan karta och geografisk information användas för att skapa mer stöttande tjänster för medborgare i en medborgarapp?

Ladda hem slutrapport

Geografisk information i utveckling av digitala tjänster_Rapport

Intervju med Caisa, Linda och Henrik

Följande intervju med sommarjobbarna genomfördes för kommunens intranät;

– Jag tror aldrig att jag har haft ett så bra sommarjobb, säger Caisa Sixtensdotter, en av tre blivande civilingenjörer kommunen haft förmånen att gästas av i sommar. Detta tack vare ett samarbete med Mittuniversitet, ett så kallat Higher ambition internship.

Henrik Rosén, Caisa Sixtensdotter och Linda Tärby studerar till civilingenjörer. De tog fasta på möjligheten till några veckors kvalificerad yrkespraktik på Sundsvalls kommun.

Linda Tärby läser inriktningen Industriell ekonomi på Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon ville gärna fördjupa sig i hur kommunen kan öka utvecklingstakten inom it-området.
– Jag har undersökt hur kommunen kan arbeta mer med geografiska informationssystem, som digitala karttjänster, för att skapa större värde för både för kommunens verksamheter och medborgarna, säger Linda.

Som exempel nämner hon allt från att kunna förutse brandrisker inom olika områden till att få reda på hur många barn som har mer än 400 meter till kommunala lekplatser.
– Det har varit spännande. Jag har även tittat på hur artificiell intelligens kan användas i kombination med geografisk information. Till exempel hur blinda kan få uppläst vad som finns på olika platser, en folkmassa, en väg eller dylikt, säger Linda.

Hon har också fördjupat sig i hur man kan använda blockchain. Det är ett alternativ till en ?vanlig? centraliserad databas och används bland annat för att öka säkerheten. Detta blir allt mer viktigt i och med den ökade uppkopplingen som krävs bland annat genom den stora ökningen av användandet av Internet of things.

Inriktningen på studenternas projektuppdrag ändrades utifrån deras olika specialkompetenser.
– Jag trodde nog att kommunen skulle vara mer fyrkantig och grå. De fria ramarna var väldigt annorlunda än vad jag hade tänkt mig. Vi har verkligen kunnat ta ut svängarna och använda våra kompetenser. Få tänka nya tankar och inte stoppas av hur det fungerar idag, säger Caisa Sixtensdotter från Luleå.

Caisa går inriktningen Teknisk design på Luleå tekniska universitet. Hennes uppdrag handlade från början om kommunens wifi-arkitektur men hennes kompetens inom teknisk design passade bättre in för ett annat uppdrag. Att ta fram riktlinjer för hur socialtjänsten ska digitaliseras med användarcentrerade tankar som grund.
– Jag har bland annat tagit fram en illustrerad rapport som blir ett dagligt verktyg kring hur man ska tänka för att ta fram bra it-stöd, säger Caisa.

Henrik Rosén studerar i Umeå, med inriktningen Industriell ekonomi. Han lockades av projektet om hur kommunen ska fortsätta arbeta datadrivet och tillämpa det i framtiden. Hans fokus låg på hanteringen av kommunens datamängder. Tar vi hand om rätt data och vilken infrastruktur ska vi använda?
– Kommunen har stora datalager och det är mycket jobb kvar för att lösa hanteringen framöver. Det kan vara svårt för verksamheterna att idag lägga resurser på att anpassa sin verksamhet till det som skapar värde i framtiden. Vi får inte fastna i system som inte är förenliga med varandra i framtiden, säger Henrik.

– Jag tror att vi tre är de enda av alla 21 studenter som har haft friast ramar och verkligen kunnat göra det vi är duktiga på. Det har varit jätteroligt och jag tror aldrig att jag har haft ett så bra sommarjobb, konstaterar Caisa.

Två års studier resterar innan de blir utexaminerade. Men sommarens mål är ganska nära. Snart stundar presentation och slutrapport av uppdragen, både inför Sundsvalls kommun och handledarna på universitetet.

Det har varit en bra sommar, både för de blivande civilingenjörernas egna karriärer och också en god hjälp för kommunen att hitta lösningar på framtidens digitala samhällsutmaningar.