Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Fler som tar del av naturen med hjälp av digitala hjälpmedel?

  • 16 augusti 2021 11:38
  • Publicerat av: Jari Koponen

Under sommaren 2021 har vi genomfört ett projekt inom MIUN internship där studenter kombinerat en sommarkurs i Design Thinking med att jobba med en utmaning inom Sundsvalls kommun. Läs gärna inlägget ”Kan en app få Sundsvalls invånare ut i naturen?” för mer bakgrund kring utmaningen och arbetssättet inom internshipet.

I projektet som handlat om att undersöka hur det digitala kan få fler invånare i Sundsvall att upptäcka naturen har fokus legat på att sänka trösklarna för de personer som normalt inte vistas där. Med metoden design thinking där användare involveras tidigt i arbetsprocessen har en prototyp av en mobilapp tagits fram som ska skapa nyfikenhet kring naturen med hjälp av teknik i framkant.

I detta inlägg kan du ta del av studenternas (Jennifer Hörting och Frida Andersson) slutleverans där de presenterar en prototyp av en mobilapp som ska få fler att vilja upptäcka de fantastiska friluftsmöjligheter som finns i Sundsvalls kommun genom att erbjuda stöttning innan, under och efter sin vistelse i naturen.

Från 70 idéer till en prototyp

Under idéfasen bearbetades totalt 70 olika idéer, den ena mer realistisk än den andra. Det landade i fyra olika koncept som alla kunde implementeras i form av en mobilapp och som undersöktes vidare tillsammans med invånare i Sundsvall. De fyra koncepten togs med ut på Birsta City och till Sidsjön där besökare bland annat fick möjligheten att rangordna koncepten utifrån vad de själva ville ha och såg användning för.

De koncept som undersöktes var följande:

  1. Hitta i naturen med hjälp av Augmented Reality (AR) och kameran på mobiltelefonen.
  2. Också med hjälp av AR och mobilkameran, hitta virtuella djur i naturen (tänk lite Pokémon Go) och lära sig mer om djur och natur i Sundsvall.
  3. Motivera användare att komma ut mer i naturen genom att uppmuntra med utmaningar och mål utifrån dess egna förutsättningar.
  4. Personliga förslag på aktiviteter och platser i naturen baserat på bland annat användares intressen, vart de befinner sig samt vilken årstid och vilket väder det är.

Något som samtalen med invånarna gav var att de olika koncepten tilltalar olika människor samt att många önskade en kombination av två eller fler koncept. Projektet gick vidare med koncept A, C och D då de ansågs kunna kombineras på ett bra sätt, och dessa realiserades i form av en prototyp.

Den prototyp som presenterades den 6 augusti föreställer en mobilapp vars främsta syfte är att sänka trösklarna för att komma ut i naturen genom att den:

  • hjälper användaren med tips på vad den kan göra i naturen utifrån dess förutsättningar
  • hjälper användaren att hitta med hjälp av bland annat både kartstöd och AR-teknik
  • erbjuder information om vad användaren får och inte får göra i naturen
  • fungerar uppmuntrande med hjälp av utmaningar och mål anpassat för användaren.

En genomgång av prototypen

När användaren laddar ner och öppnar appen för första gången erbjuds den en kort genomgång av appens viktigaste funktioner med syftet att det ska gå snabbare för användaren att förstå hur appen används.

Hemskärmen är anpassad efter exempelvis årstid och väder men också efter användarens intressen och användarmönster.

I vyn med information om en plats eller aktivitet är informationen anpassad efter typ av plats eller aktivitet, exempelvis har en stig information om längd, uppskattad tidsåtgång samt stigning. Alla platser erbjuder även en karta, möjligheten att få vägbeskrivning, förslag på relaterade platser samt annan information som är bra att veta kopplat till aktiviteten.

I kameraläget som användaren hittar till via mittenknappen i menyn används Augmented Reality (AR) för att hjälpa användaren att hitta till olika platser och faciliteter.

Kameraläget kan även användas under aktiviteter såsom discgolf där användaren bland annat kan få tips kopplat till aktiviteten.

I sökfunktionen är det möjligt att både söka med hjälp av ett fritextfält men också med hjälp av olika filtreringsval.

Sökresultatet presenteras både i en lista och i en karta, som det är enkelt att switcha mellan.

Under Min sida hittar användaren sådant som den har sparat, personanpassade utmaningar samt dess intressen, som den också har möjlighet att redigera direkt i vyn.

Appen erbjuder även information om exempelvis allemansrätten och utrustning. Dessa informationssidor ser olika ut beroende på om det är mer generell information eller om de är kopplade till en specifik aktivitet.

Potentiell vidareutveckling

Några punkter som kommit upp under projektets gång men som det inte gjorts någon djupdykning av är bland annat:

Användningen av push-notiser

För att utveckla appen vidare kan push-notiser användas genom att till exempel notifiera användare när de avviker från en stig eller tipsa användare om aktiviteter i dess fysiska närhet. En viktig insikt från användartester är att användningen av push-notiser behöver testas mer, särskilt då det fanns en oro bland testpersonerna att de skulle kunna känna sig övervakade.

Utformning av utmaningar

Utmaningar syftar till att motivera användaren och hur dessa utmaningar ska fungera är något som behöver undersökas vidare. För att användare ska engagera personer i sin närhet skulle det vara intressant att möjliggöra för användare att dela utmaningar och annat med nära och kära.

Möjlighet att lyfta fram kulturlivet

Det här projektet har fokuserat på Sundsvalls natur och friluftsliv men det finns även en möjlighet att använda konceptet för att lyfta fram kulturlivet i kommunen, genom att exempelvis på en regnig dag föreslå ett besök på museum eller bibliotek.

Tillämpning i skolan

Som tidigare nämnt undersöktes även ett koncept (omnämnt som koncept B) som handlade om att med hjälp av AR och kameran på mobiltelefon hitta virtuella djur i naturen och lära sig mer om dem. Det här konceptet skulle kunna knytas an till det pedagogiska perspektivet samt läroplanen och användas inom skolan för att lära sig mer om naturlivet i Sundsvalls kommun och om allemansrätten.

Vad är nästa steg?

Den prototyp som tagits fram under projektet ska inte ses som en färdig lösning utan snarare som ett förslag på hur problemet kan angripas på. För att komma fram till en lösning som är klar att implementera finns det fortfarande några pusselbitar som ska komma på plats och det finns ett behov av att utföra ytterligare användartester och undersökningar.

Augmented Reality är en teknik som fortfarande håller på att utvecklas och dessa delar kan i dagsläget vara svåra att implementera. Utformningen av appen och att kameraläget med AR är frikopplat från övriga delar gör det dock möjligt att implementera resterande delar och komplettera med AR-funktionalitet senare.

Sundsvalls kommun kommer nu ta med sig resultatet och lärdomarna av sommarens internship för att se om det är möjligt att realisera i sin helhet, i delar eller vävas in i befintliga koncept så som Mitt Sundsvall.

Frågor eller funderingar

Har du frågor eller funderingar kring internshipet eller resultatet är du alltid välkommen att skjuta iväg ett mail till diggin@sundsvall.se.