Sundsvall checkar ut processmodeller för bygglovsprocessen från Boverket

  • 21 februari 2020 10:27
  • Publicerat av: Thomas Norlin

Nu har Sundsvall precis dragit igång en förstudie kring digitalisering av bygglovsprocessen, det för att göra det enklare för den som söker och för de handläggare som jobbar med bygglov, förstudien är en del i vårt digitaliseringsprogram. Sundsvall har tidigare varit med i det nationella projektet, ”Får jag lov”, med framtagande av processmodeller och informationsmodeller så vi kan nu börja vår förstudie utifrån vad som redan skapats nationellt.
– Jag kunde enkelt beställa en utcheckning av de modeller Boverket hade i sitt bibliotek och kan utgå ifrån det, säger Petronella Enström, som deltar från kommunens EA-Center.
– Det här gav en kickstart i projektet och vi fick direkt positiv respons från bygglovschefen hos oss som gillade processmodellen och dess olika nivåer, säger Åsa Jadelius, it-strateg på Stadsbyggnadskontoret/Lantmäteriet.

Förstudien kommer att presenteras i maj, arbetet leds av förstudieledare Anna Maria Wall.

 

Länk till Boverkets samlade modellbibliotek: https://modellbibliotek.boverket.se/