Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Arkiv

 • Införande av ett koncerngemensamt intranät

  Just nu pågår förarbetet med att införa ett koncerngemensamt intranät som utvecklas helt utefter verksamhetens behov. Förvaltningsorganisationen inom Sundsvalls kommun har sedan 2008 haft ett centralt ”kommungemensamt” intranät som är tillgängligt för alla medarbetare från vilket internetansluten enhet som helst, var man än befinner sig. Det kommungemensamma intranätet är personaliserat så att innehåll visas baserat […]

  • 3 mars 2016 18:06
 • IT-utveckling i Sundsvalls kommunkoncern – En introduktion

  Att IT ska fungera som ett stöd för verksamheten att jobba effektivare känns som en självklart, men är det alltid på det viset? Idag finns det många IT-stöd som inte lever upp till den förväntningen och stöttar inte verksamhetens behov på bästa sätt. För att råda bot på detta jobbar vi med ett strukturerat sätt vid […]

  • 3 december 2015 12:54
 • Samarbetsrum – Samverkansplattform i öppen källkod

  I december lanserade Sundsvalls kommun en intern funktion som kallas för ”Samarbetsrum”, Samarbetsrum är en samverkansplattform där verksamheten skapar digitala samarbetsrum för information, dialog och uppgifter inom ett visst ämne. Det kan exempelvis vara ett samarbetsrum för en specifik verksamhet eller för ett projekt. Till dessa samarbetsrum kan både medarbetare och externa användare bjudas in […]

  • 16 oktober 2015 08:46