Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Uppdaterad mall för systemförvaltningsplan

 • 17 augusti 2017 11:40
 • Publicerat av: Jari Koponen

Inför 2018 har den befintliga mallen för systemförvaltningsplaner uppdaterats. Uppdateringen syftar till att:

 • Ge verksamheten ett bättre stöd i förberedelserna inför kommande lagändringar kring behandling av personuppgifter, den så kallade dataskyddsförordningen, eller GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.
 • Skapa en mer sammanhållen bild över ekonomin kring kommunkoncernens IT-stöd, det ska bli enklare att särskilja hur mycket ekonomiska resurser som systemen kräver i form av ordinarie drift och underhåll och hur mycket ekonomiska resurser som planeras för utveckling och förbättringar.

Ett tips för att förenkla arbetet med planering inför 2018 är att involvera relevanta roller i dokumentationen av planen, exempelvis informationsförvaltare och verksamhetens PUL-ombud.

Den nya mallen hittar du under Modeller och metoder.

Ändringar i mall

 • Följer aktuell grafisk profil och standard för mallar
 • Ny rubrik för dokumentation av personuppgifter i IT-stödet (1.3)
 • Ny rubrik för dokumentation av informationssäkerhetsklassning (1.4)
 • Ny rubrik för kontinuitetsplan (1.5)
 • Ny rubrik för informationens bevarande (1.6)
 • Tabellen under rubrik 1.9 Budget är uppdaterad, utvecklingskostnader innehåller nu ett förtydligande om att denna post ska beskrivas under rubrik 5 Utveckling
 • Tabellen under rubrik 2.1 Roller har uppdaterats med fler förslag roller (Dataskyddsombud, Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde)