Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

WordPress som standardplattform

  • 15 augusti 2014 09:34
  • Publicerat av: Jari Koponen

Inom Sundsvalls kommun har vi idag tre olika CMS-verktyg som tillsammans förvaltas som ett centralt objekt som vi kallar för ”Webbplattformen”, verktygen som används är EPiServer, Content Studio och Sitevision. Att det idag finns tre parallella verktyg har med historik och arv att göra.

Under 2014 har vi genomfört en förstudie för att se över hur kommunkoncernens webbplattform ska utformas i framtiden. Förstudien rekommenderade ett införande av den öppna plattformen WordPress och en långsiktig avveckling av befintliga verktyg. Vidare föreslog projektet att man i samband med införandet även tillföra organisationen egen utvecklingskompetens inom WordPress.

Med WordPress som plattform och en långsiktig övergång till ett CMS såg förstudien följande fördelar:

  • En effektivare utvecklingsprocess med egen kompetens
  • Möjliggör på ett bättre sätt ett iterativt arbetssätt och snabbare leveranser
  • Större tillgång till kompetens och användarforum
  • Effektivare förvaltning och samverkan när man går från 3 CMS till 1

Införande under hösten 2014

Planen är att införa WordPress under andra halvåret 2014, vi kommer via utvecklingsbloggen berätta om framfarten i projektet.

Öppna lösningar för både webb och e-tjänster

Att Sundsvalls kommun nu även väljer ett öppet CMS innebär att kommunen kommer att producera och tillgängliggöra öppna lösningar (i öppen källkod) både när det kommer till webbplatser och e-tjänster. Kommunen använder sedan tidigare ramverket OpenHierarchy och e-tjänsteplattformen Open ePlatform vid utveckling av e-tjänster och webbapplikationer, där allt som utvecklas är i öppen källkod.

Ladda hem slutrapporten

Om du vill läsa mer om förstudien och dess slutsatser kan du ladda hem slutrapporten i sin helhet.