IT-strategi för e-förvaltning

Sundsvalls kommunkoncerns IT-strategi syftar till att beskriva hur IT-organisationen ska stödja utvecklingsarbetet med e-förvaltning i Sundsvalls kommunkoncern. Där strategin pekar ut att det är verksamhetens behov, och inte de tekniska möjligheterna som ska vara styrande.

IT-strategi_storSundsvalls kommuns IT-strategi för e-förvaltning pekar ut målbilden: Enkla, tydliga, flexibla IT-tjänster där följande ledord visar på hur vi tar oss mot målet:

  • Öppen affärsmodell
  • Beställar- och utförarorganisation
  • Modelldriven utveckling
  • Kvalificerad informationsförvaltning
  • Hållbar utveckling – grön IT
  • Öppenhet och tillgänglighet
  • Samordnat användarstöd
  • Kontinuerlig utveckling
  • Väl utbyggd IT-infrastuktur

Strategin är skriven fram till år 2021. En konkretisering av fem första årens arbete finns fram till 2015.  Läs gärna IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern år 2011-2021 i sin helhet och ge oss dina synpunkter!