Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

IT-strategi för e-förvaltning

Sundsvalls kommunkoncerns IT-strategi syftar till att beskriva hur IT-organisationen ska stödja utvecklingsarbetet med e-förvaltning i Sundsvalls kommunkoncern. Där strategin pekar ut att det är verksamhetens behov, och inte de tekniska möjligheterna som ska vara styrande.

IT-strategi_storSundsvalls kommuns IT-strategi för e-förvaltning pekar ut målbilden: Enkla, tydliga, flexibla IT-tjänster där följande ledord visar på hur vi tar oss mot målet:

  • Öppen affärsmodell
  • Beställar- och utförarorganisation
  • Modelldriven utveckling
  • Kvalificerad informationsförvaltning
  • Hållbar utveckling – grön IT
  • Öppenhet och tillgänglighet
  • Samordnat användarstöd
  • Kontinuerlig utveckling
  • Väl utbyggd IT-infrastuktur

Strategin är skriven fram till år 2021. En konkretisering av fem första årens arbete finns fram till 2015.  Läs gärna IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern år 2011-2021 i sin helhet och ge oss dina synpunkter!