Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

API-Strategi

Bakgrund

Digitalisering

Genom införandet av digitala tjänster stöttar vi den nödvändiga transformationen (effektiviseringar och automatiseringar) som den kommunala verksamheten måste genomgå för att möta morgondagens krav i en allt svårare ekonomisk verklighet.

Våra intressenter (medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar) förväntar sig i allt större utsträckning dessutom en homogen, digital upplevelse som ett alternativ i sin kontakt med kommunens förvaltningar och bolag.

Digitala lösningar är dessutom nyckeln till innovation och vår möjlighet att agera som en digital ledare i kommunen.

Det digitala ekosystemet

För att möjliggöra digitaliseringen av Sundsvalls kommun, och leverera den digitala upplevelse våra intressenter förväntar sig, så måste vi eliminera våra silos (kanal-silos, ärende-silos, mm mm).

Det handlar om att möta våra intressenter i såväl våra egna som i våra samarbetspartners kanaler, och att göra det på ett homogent och effektivt sätt.

Rätt plattformar öppnar, på ett säkert och effektivt sätt, upp organisatoriska gränser och främjar innovation via det digitala ekosystemet.

Partners, medborgare och utvecklarnätverk behöver åtkomst till en säker och kontrollerad access till vår kärnverksamhet för att öka digitaliseringstakten.

APIer

Ett API, av engelskans Application Programming Interface, är en specifikation på hur man når en specifik tjänst eller funktion.

En väl avgränsad funktion, nåbar via ett väldefinierat API med hög abstraktionsnivå, ger oss en möjlighet att organisera system och organisation för effektivast möjliga förvaltning.

APIer möjliggör maximering av medborgarnytta till minimal peng genom möjligheten till monitorering av utnyttjandet av verksamhetens data och tjänster.

Partners, medborgare och utvecklarnätverk behöver åtkomst till en säker och kontrollerad access, via APIer, till vår kärnverksamhet för att öka digitaliseringstakten och vår innovationsförmåga.

Sundsvalls kommunkoncerns API-strategi innebär att

Vi designar homogena lösningar baserat på de processer i vilka vi som kommun möter våra intressenter.

En sådan process kan spänna över flera förvaltningar/bolag, men upplevs av intressenten som en homogen kontakt med kommunen.

En process bryts ner i information och tjänster (funktioner), som exponeras via APIer.

Funktioner skall i så stor utsträckning som möjligt designas och byggas fullt ut återanvändbara för alla processer där samma behov dyker upp.

Ett API är ett generaliserat gränssnitt (frikopplat från en specifik funktions logik och informationsmodell) med hög abstraktionsnivå, som fungerar som ingång mot våra återanvändbara informationsobjekt och tjänster.

Ett API designas ”utifrån och in” – en holistisk beskrivning av en digital tjänst.
Ett API är en produkt, vars livscykel ägs av verksamheten – en livscykel som är separerad från våra applikationer och system.
Genom att frikoppla API från tjänst kan vi utan klientpåverkan ta hand om vårt digitala arv på ett effektivt sätt.

API-Strategins implementation kräver

Investeringar i IT-infrastruktur

API Management-lösning (API Gateway, API Manager, utvecklarportal – företrädesvis en lösning i öppen källkod).

Lösning(ar) för att publicera APIer – en eller flera av (företrädesvis lösningar i öppen källkod).

  • Integrationsplattform(ar)
  • Mikrotjänster (Java, Node.js, .NET, …)
  • Eller vad annat som helst som kan exponera funktionalitet via REST-APIer

Se mer på API-Infrastruktur

Regler och riktlinjer för API-hantering

Livscykelhantering, säkerhet, API-design mm.

Att IT-lösningar designas i enlighet med nedan

Utgå alltid från processen, i vilken vi möter våra intressenter, i alla lägen.
Designa våra processer, baserat på de processer intressenten möter oss i, med fokus på återanvändning av informationsobjekt och funktioner, och för att fungera digitalt först.
Designa tekniska lösningar med fokus på återanvändning och API först.

Kritiska framgångsfaktorer

APIer är produkter, inte projekt

APIer är användarcentriska – det behövs API-ägare från verksamheten som aktivt marknadsför sina APIer och hanterar dess livscykel.

Visa resultat!

Starta smått, skala fort, väx stort.
Fokusera på lågt hängande frukter och undvik komplexa lösningar i början för att snabbt visa styrkan med APIer i konkreta fall.

Rätt kompetens

Djup verksamhetskunskap och djup teknisk kompetens i huset är en förutsättning för att implementera APIer, och kommer att visa sig vara en möjliggörare för oss att vara en relevant kommun i en digitaliserad värld.

Stöd från ledningen

Som för alla långvariga program kräver transformationen till en API-driven organisation uthållighet och fullt stöd från ledningen.

Fokus på säkerhet

Säkerhet är grundläggande för APIer och kräver starkt aktivt engagemang från rätt resurser.

Federation

Ett federerat API-programmet i organisationen är nödvändigt för att undvika centraliserade flaskhalsar.

Evangelistens roll

En aktiv intern marknadsföring är nödvändig för att skapa förståelse kring styrkan med APIer och driva förändring i rätt riktning.

Utskriftvänlig version

API-Strategi

Sidansvarig
Per Persson