Modelldriven utveckling

Modelldriven utveckling är ett av de ledord som pekas ut i vår it-strategi för kommunkoncernen. Här beskrivs en metod för att tillsammans skapa grafiska modeller vid utveckling av en verksamhet.

Sidansvarig
Thomas Norlin