Arkitekturramverket

Vi använder oss av det bästa från de standarder som finns när det gäller digitalisering och innovation kopplat till verksamhetsutveckling. För att få de olika delarna (perspektiven) att höra ihop har vi sammanställt dessa i dimensioner på olika nivåer.

EA-Ramverk

 

Version 2020-1
Vi bygger ramverket på bland annat på Prime Arch, BPMN, TOGAF och ArchiMate och SS-ISO/IEC/IEEE 42010 samt det gemensamma arbetet inom ramen för SKL/Inera (Arkitekturgemenskapen)

Sidansvarig
Thomas Norlin