Beskrivning av EA-Center

Arbetet med att jobba modelldrivet stöds och leds av EA-Center. EA står för Enterprise Architecture och är samlingsnamnet som används internationellt för detta typ av arbete. På svenska benämns EA oftast verksamhetsarkitektur.

Vi har i huvudsak fyra uppdrag:

  • Stödja utvecklingsinitiativ och projekt
  • Förvalta arkitekturtillgångar och skulder
  • Utveckla metodik och ramverk
  • Förvalta it-stöd/databas

I vårt team i EA-Center finns en blandad kompetens som består av olika arkitekturroller med delvis olika roller. (EA-Arkitekt, affärsarkitekt, verksamhetsarkitekt, informationsarkitekt, IT-arkitekt.) Vårt EA-Center består av resurser från kommunstyrelsekontoret, Servicecenter IT samt extern leverantör.

Kontakta oss via e-post: diggin@sundsvall.se

Beskrivning EA-Center 1.1 (presentation öppnas i nytt fönster)

Sidansvarig
Thomas Norlin