Beskrivning av perspektiv – digitaliseringshjulet

När vi digitaliserar gör vi det utifrån olika perspektiv, vi beskriver dessa i digitaliseringshjulet.

Se film om digitaliseringshjulet

Strategi
Koncernstrategin styr riktningen och anger verksamhetens önskade målbild

Affärsmodell
Beskriver vad verksamheten erbjuder
Beskriver vad som behöver finnas på plats för att leverera det

Processer
De processmodeller behövs för att stödja affärsmodellerna
De verksamhetsobjekt finns i verksamheten

Information
De informationsmodeller som behövs för att stödja processerna
Beskrivning hur informationen förvaltas

IT-tjänster / Applikation
De IT-stöd som behövs för att stödja processerna och tillhandhålla informationshantering.
Beskrivning hur systemen förvaltas.
Visualiserar hur IT-stöd hör samman med övriga delar i hjulet

eArkiv
För att eArkiv ska stödja digitaliseringen fullt ut behövs
Ordning och reda på affärs-, process- och informationsmodeller samt informationsförvaltningsplan

Dataskydd
Nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på personlig integritet och hur personuppgifter hanteras
Hur detta säkras kan visas med verksamhetsarkitektur

Läs mer om de flertalet av perspektiven: introduktion till verksamhetsmodellering

Sidansvarig
Thomas Norlin