Modellbiblioteket

Vi samlar de olika modeller som tas fram i ett bibliotek, en gemensam databas som innehåller delar (sakbiblioteket) som tas fram så att dessa kan återanvändas men också färdiga modeller/vyer. Genom att vi har ett gemensamt språk och jobbar systematiskt kan vi dela verksamhetsbeskrivningar och dessutom koppla ihop de olika perspektiven.

Länk till publicering av vårt modellbibliotek, klicka här

Se film som beskriver det smarta med modelldrivet och ett gemensamt bibliotek

Lagring av modeller och åtkomst till biblioteket 1.0 (PDF-dokument öppnas i ny flik)

Vill du veta mer? Kontakta EA-Center

Sidansvarig
Thomas Norlin