Informationsförvaltning

Information/data är en av de viktigaste tillgångarna inom kommunen, därför är det av stor vikt att informationen förvaltas på ett strukturerat och långsiktigt sätt inom kommunkoncernen. För att stötta detta arbete finns det en informationsförvaltningsmodell som ska användas av informationsägare för att säkra förvaltningen av den information som verksamheten skapar och hanterar.

Mallar och dokument

I informationsförvaltningshandboken beskrivs modellen mer i detalj.