IT-planering

Alla förändringsaktiviteter som innebär investeringar eller förändringar i IT-system bereds via det vi kallar IT-plansprocessen.

När en verksamhet ser ett behov av en investering eller förändring i ett IT-system och det inte sedan tidigare finns planerat i en systemförvaltningsplan skickar verksamheten in denna till IT-plansprocessen.

Samtliga IT-plansärenden bereds sedan av koncernens IT-strateger för att säkerställa att förändringen är enligt koncernens IT-strategi samt ett det sker på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Mall för IT-plansärende

Ärende till IT-plan 1.4  (Wordmall)

IT-plansprocess 2.0 (pdf, i nytt fönster)

Sidansvarig
Thomas Norlin