Processmodellering

 

Bild på processmodeller nivå 2 och 3

Bild på processmodeller nivå 2 och 3

I all verksamhetsutveckling är det viktigt att ha koll på vilka processer som man vill utveckla. Ett nuläge och ett önskat läge.

Vi kallar vårt verktyg för att ta fram dessa processer för processmodellering, ett arbete som resulterar i processmodeller.

 

DOKUMENT:

Handbok_för_processmodellering_ver1.0_20160620

Symboler (Archimate) mall i Powerpoint

Notationer Archimate för Visio 2010 och 2013

Processnivåer Nivå 1-6 i Powerpoint

FILMER:

 

Relaterad information:

Åtkomst till Modellbiblioteket

Användning av Sparx i projekt

Archimate 3.0 – en öppen standard

Sidansvarig
Thomas Norlin