Projektmodellen

Sundsvalls kommunkoncern använder en gemensam projektmodell tillsammans med länets alla kommuner.

En introduktion till projektmodellen

Mallar och dokument

Powerpoint – Beskrivning av projektmodell

Mall Projekt 1 – Direktiv

Mall Projekt 2 – Plan

Mall Projekt 3 – Statusrapport

Mall Projekt 4 – Slutrapport

Mall Projekt 5 – Förstudie

Mall Projekt 6 – Övriga – Restlista, Personkontrakt, Ändringsbegäran, Öppna frågor

Mall Projekt 7 – Övriga liggande Intressentlista, kommunikationsplan

Mall_tids-_och_resursplan_excel_2016_uppdaterat

Mall – Tids- och resursplan (OpenDocument)

Mall –  Budget och Uppföljning (Excel)

Utbildning

Utbildningar i projektmodellen tillhandahålls via Kommunförbundet västernorrland, besök deras hemsida för mer information samt tid och datum för framtida utbildningstillfällen.

Kontakt och frågor

Thomas Norlin
IT-strateg
thomas.norlin@sundsvall.se

Sidansvarig
Thomas Norlin