Systemförvaltning

Systemförvaltning är ett proaktivt arbete för att se till så att de IT-stöd vi har upprätthålls och utvecklas så att de möter verksamhetens behov. Därför använder sig Sundsvalls kommun av en systemförvaltningsmodell som beskriver hur vi ska förvalta våra IT-stöd.

Målet med systemförvaltningsmodellen är att:

  • Öka verksamhetsnyttan och minska kostnaderna
  • Öka systemets livslängd och minska störningar för användarna
  • Möjliggöra flexibilitet för att skapa integrationer

Mallar och dokument

I systemförvaltningshandboken beskrivs modellen och roller samt dess ansvar, till detta finns det en mall för skapandet av en systemförvaltningsplan.