Utvecklingsmodell för RPA

I tillägg till våra generiska modeller såsom projektmodell och utvecklingsprocessen har vi tagit fram en specifik modell för Robotic Process Automation (nedan omnämnt som RPA) som är specifik för detta område. Den kan mycket väl användas i kombination med projektmodellen när man driver projekt.

Utvecklingsmodell för RPA är en vidareutveckling av arbeten gjorda inom bl a eSamverkan och innehåller mallar m.m. som är anpassade för behoven inom vår kommun. Målgrupp är både verksamhet samt IT.

Notera att modellen är under uppbyggnad och i takt med att vi lär oss mera så kommer vi att publicera uppdaterade versioner.

Process för utveckling av RPA

Med inspiration från UiPaths modell för utveckling har nedan tagits fram, jämfört med UiPaths modell är det bl.a. tydlighet i överlämning till förvaltning som lagts till samt att roller och begrepp anpassats.

Process för RPA-utveckling

Modellen och regler vid utveckling

  1. Modell för RPA utveckling – en handbok för verksamhet och IT 
  2. Regler och riktlinjer vid RPA utveckling (målgrupp utvecklare)

Dokumentmallar

Kopplat till processen finns även följande mallar. Vissa mallar är fortfarande under utveckling och därför inte publicerade, kontakta oss om du vill ha en arbetskopia.

I nedanstående bild visas vilken mall som används när i processen.

Dokumentmallar RPA