Utvecklingsprocessen

Alla förändringsaktiviteter som innebär investeringar eller förändringar i IT-system bereds via det vi kallar utvecklingsprocessen.

När en verksamhet ser ett behov av en investering eller förändring i ett IT-system eller ett nytt IT-system skickar verksamheten in denna till utvecklingsprocessen.

Samtliga utvecklingsärenden bereds sedan av kommunstyrelsekontorets IT-strateger för att säkerställa att förändringen är enligt koncernens IT-strategi samt ett det sker på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Dokumentation och mallar

Utvecklingsärende – mall v2.2 (Wordmall)

Utvecklingsprocess 3.3 (pdf, i nytt fönster)

Utvecklingsprocess – Bedömning – v1.1

Projektkontor – v1.0

Avvikelse från Utvecklingsprocessen – mall v1.1 (Wordmall)

Sidansvarig
Thomas Norlin