Öppna lösningar

Vi tror på öppenhet och samverkan, som ett led i detta publicerar vi en hel del av det vi utvecklar som öppen källkod. Att tänka öppet från start är viktigt, därför använder vi alltid öppna lösningar i form av öppna standarder och öppen källkod när vi väljer att utveckla IT-stöd. Detta finns beskrivet i koncernens Riktlinjer för utveckling.

Läs mer om våra öppna lösningar

Genom åren har Sundsvalls kommun själva eller i samverkan med andra kommuner utvecklat ett antal öppna lösningar som är fria för vem som helst att använda. Nedan har vi ett urval av produkter som utvecklats de senaste åren.

 • E-tjänsteplattformen Open ePlatform
  En e-tjänsteplattform med alla funktioner som krävs för en organisation för att leverera modern, användarvänlig e-förvaltning. Används idag av 80 organisationer (och fler på väg in)!
 • Samarbetsplattformen Open eCollaboration
  En digital samverkansplattform där organisationer kan samverka och samarbete digitalt med både interna medarbetare och externa deltagare.
 • Visualisering av min stad med Open eTown (Mitt Sundsvall)
  En plattform för att visualisera hur min stad mår och utvecklas, med öppna data som grund i all information.
 • Kartplattformen Open eMap
  En kartplattform för administration och publicering av kartor, byggd från start för integration i e-tjänster.
 • Vårdbehovsmätning i Vabema
  Ett verktyg för att kunna mäta varje individs behov av vård samt öka möjligheten till uppföljning av omvårdnaden.
 • CommunityBase – Föräldramötet och Anhörigwebben
  En plattform för digital kommunikation mellan kommunen och medborgaren, används för kommunikation med föräldrar inom förskolan och anhöriga till äldre inom äldreboenden.
 • Säker meddelandekommunikation i Säker kommunikation
  Låter verksamheten kommunicera på ett säkert sätt med vårdcentralerna.