Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

CommunityBase

CommunityBase är en Guldlänken-vinnande plattform för digital kommunikation mellan Sundsvalls kommun och medborgare, idag används plattformen för kommunikation mellan föräldrar och förskola (Föräldramötet) samt anhöriga och äldreboenden (Anhörigwebben). Plattformen utvecklades under 2014 till att bli en fullfjädrad digital samverkansplattform (Open eCollaboration).

Föräldramötet

Föräldramötet utvecklades 2005 och var den första tjänsten i CommunityBase. Föräldramötet är resultatet av ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Åkroken Science Park och näringslivet. Idag används Föräldramötet av ca 90 förskolor och ca 300 förskoleavdelningar i Sundsvalls kommun för digital kommunikation med föräldrar. Utöver Sundsvall har Föräldramötet valts av andra kommuner, både inom Sverige och Finland.

Via Föräldramötet lägger förskolorna ut information, bilder etc som alla föräldrar kan ta del av, både via webben och via en app. Föräldramötet kan även användas för exempelvis frånvaroanmälan.

Mer om Föräldramötet

”Jag vet vad mina barn gör på dagarna, jag har dem ju med mig i mobilen”, så kan det låta när en förälder beskriver sin erfarenhet av Föräldramötet. Se nedanstående video för mer information om plattformen och en inblick i hur den används i praktiken.

Anhörigwebben

Utifrån erfarenheten av Föräldramötet valde vi att även använda Communitybase för kommunikation mellan anhöriga och äldreboenden, något vi idag kallar för Anhörigwebben.

Open eCollaboration – Digital samverkansplattform

Open eCollaboration är en digital samverkansplattform, där användarna i verksamheten skapar digitala samarbetsrum för information, dialog och uppgifter. Det kan exempelvis vara ett samarbetsrum för en specifik verksamhet eller för ett projekt.

Läs mer om Open eCollaboration här på utveckling.sundsvall.se!