Open eMap

Open eMap är en kartplattform där din verksamhet kan skapa och administrera kartor samt integrera dessa i era tjänster. Open eMap bygger på kända grundkomponenter såsom GeoExt, OpenLayers och ExtJS.

OpenEMapBygg karttjänster direkt i webbläsaren

Karttjänsterna byggs direkt i webbläsaren utan någon installation eller konfiguration av användarens dator. I webbläsaren kan du lägga till och konfigurera de informationslager som ska finnas med i karttjänsten, ange vilka verktyg som användaren ska få tillgång till för att interagera med kartan, samt konfigurera sökningar.

Mobila enheter och touch

Självklart kan man zooma in och ut i kartan med vanliga touchrörelser likaså panorera. Det går även att zooma i kartan med hjälp av en zoomlist. Open eMap stödjer touchskärmar men är ännu inte designat responsivt, då det underliggande ramverket inte stödjer det, men det är en viktig del i kommande utveckling.

Rita, mät och spara din karta

I utvecklingen av e-tjänster har det varit mycket viktigt att kunna mäta längd och yta samt rita olika figurer, och där har Open eMap många användarvänliga verktyg att välja bland. Bland annat skrivs mätvärden direkt i kartan och följer med vid utskriftt. Det går även att skapa förutbestämda former som Oktagon, Burspråk, L-form och rektanglar. Verktyg för ytor, linjer, punkter och text finns också.

Läs mer om plattformen

Open eMap har en officiell hemsida som du finner på www.oemap.org, där kan du både hitta källkod och läsa mer om plattformen.