Open eTown

Open eTown är en plattform för att visualisera mål och måluppfyllnad i en stad, helt automatiserat med öppna data som bas och resultat. All öppen information (öppna data) visas helt publikt men det finns även stöd att tillåta åtkomst till mer detaljerad information som rör dig som individ om en besökare loggar in med e-legitimation.

mittsundsvallSundsvalls kommun utvecklade Open eTown under 2014 och lanserade tjänsten Mitt Sundsvall under våren 2015 på denna plattform. Via Mitt Sundsvall kan alla följa Sundsvalls utveckling och om den sker på ett hållbart sätt. Utöver den publika informationen kan invånare i Sundsvalls kommun logga in med e-legitimation och få detaljerad information om hur mycket avfall man slänger inom sitt egna hushåll.

Utöver avfall kan även alla följa befolkningsutvecklingen och andelen hushåll som sorterar sitt matavfall från det brännbara avfallet. Över tid kommer Mitt Sundsvall att byggas ut med fler mätvärden som visas publikt och öppet för alla.

Syftet med Mitt Sundsvall är att visualisera hur Sundsvall mår och utvecklas, för att på så vis öka kunskapen och medvetandet om vilka frågor som är viktiga att jobba med. Allt på ett transparent sätt, så att alla får samma möjlighet att följa utvecklingen, oavsett om du är tjänsteman, politiker, journalist, företagare eller medborgare.

All data delas fritt och öppet, som öppna data

All data som ligger till grund för de tjänster och mätvärden som visas på Mitt Sundsvall delas naturligtvis även som öppna data, så att vem som helst kan granska det data som finns eller bygga alternativa tjänster på egen hand. Där du som besökare kan välja mellan att ladda hem allt data i statiska filer (CSV-format) eller via ett så kalla API (där du kan välja mellan JSON och CSV).

Se allt öppna data från Sundsvalls kommun på www.sundsvall.se/psidata.

Avfall – Från sensorer till slutanvändaren

Tjänsten för hushållsavfall ger invånare i kommunen tillgång till sitt hushålls information rörande avfallsmängder, från 2011 till dags datum. Data som samlas in av kommunens bolag Reko Sundsvall AB. Invånaren kan jämföra sig mot snittet i kommunen, analysera sitt data över tid i grader och även ladda hem det och arbeta vidare med det om så önskas.

Den data som visas samlas in via sensorer som finns i de sopbilar som tömmer vårt avfall, allt avfall vägs när de töms och informationen kopplas direkt till den fastighet där tömning skedde. Informationen lagras sedan i ett IT-system, från detta IT-system hämtas sedan Mitt Sundsvall allt data.

I bilden nedan visas hur flödet ser ut, från soptunnan till e-tjänst och öppna data.
IoT_Avfall_650

Läs mer om plattformen

Du kan både besöka Mitt Sundsvall direkt men även läsa mer om plattformen i vår utvecklingsblogg.