Vabema (Vårdbehovsmätning)

Under 2015 trädde Socialstyrelsens nya regler om bemanning på äldreboenden i kraft. Enligt de nya reglerna måste det bland annat finnas personal dygnet runt och bemanningen skall vara anpassad efter varje individs behov. Vabema (vårdbehovsmätning) är ett IT-stöd framtaget tillsammans av Sundsvalls kommun just för syftet att kunna mäta varje individs behov samt öka möjligheten till uppföljning av omvårdnaden.

I Vabema kan verksamheten mäta och följa resultat, i sitt grundutförande finns det sju funktioner som verksamheten kan använda:

 • En enkel översikt där man ser behov och bemanning per boende eller avdelning inom ett boende
 • Mätningsfunktion där personal fyller i vårdtagarens vårdbehovsmätning
 • Boende – för hantering av boenden/avdelningar med möjlighet att fylla i speciella parametrar som gäller på det specifika boendet/avdelningen, som kan påverka personalåtgången
 • Medarbetare-boende – för att kunna koppla användare till specifika boenden så att dessa kan genomföra mätningar
 • Vårdtagare – för registrering av vårdtagare på det specifika boendet/avdelningen
 • Frågehantering – för hantering av mätningsfrågor som specificerats av Socialstyrelsen för uppföljning (ICF-koder)
 • Parametrar – för styrning av Vabemas hantering och viktning av de mätningar som genomförs

Översikt

Statistik och uppföljning

I nuläget finns fem olika statistikmoduler inkluderade i Vabema, men verksamheten kan alltid utveckla fler om behov uppstår.

 • Behov per ICF-kod
 • Vårdnivå per boende
 • Vårdnivå avdelning
 • Vårdnivå vårdtagare
 • Årsarbetare/timmar

ICF-koder

statistik