Riktlinjer för utveckling

Dessa riktlinjer är under uppbyggnad och är ännu inte beslutade till version 1.0, du kan följa uppdateringar under versionshanteringen längst ned på denna sida.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att hålla en enhetlig linje vid utveckling av IT-stöd för att kunna uppnå ett mervärde för varje investering, tillgänglighet, öppenhet och en hållbar långsiktig förvaltning.

IT-strategi för e-förvaltning

I Sundsvalls kommuns ”IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern år 2011-2021” finns en målbild som lyder:

”Enkla, tydliga, flexibla IT-tjänster”

Samtliga riktlinjer är framtagna för att styra mot denna målbild, oavsett digital tjänst ska de vara enkla att använda, tydliga att förstå och flexibla för återanvändning så att vi hela tiden kan uppnå en sådan kostnadseffektiv utveckling som möjligt.

I strategin tar man även upp öppenhet, en annan viktig aspekt som genomsyrar samtliga riktlinjer.

”Öppenhet är ett viktigt ledord då öppenhet också bidrar till ökad tillgänglighet för alla. Öppenhet är en viktig princip när målbilder skapas för hur framtidens IT-stöd ska utformas.”

Riktlinjerna

Riktlinjerna är uppdelade i flera delar, vissa riktlinjer gäller allmänt oavsett vilket sätt vi väljer att utveckla den digital tjänsten och vissa riktlinjer gäller specifikt inom det område som utveckling sker. Följande riktlinjer finns idag:

 • Allmänna riktlinjer
  Allmänna riktlinjer som gäller oavsett vad som utvecklas, all utveckling ska följa dessa.
 • Grafiska riktlinjer för digitala tjänster
  Allmänna riktlinjer för hur våra digitala tjänster ska se ut och fungera för slutanvändaren.
 • Riktlinjer för utveckling i WordPress
  Riktlinjer som gäller för utvecklare i WordPress, här beskrivs hur vi ska genomföra utveckling i WordPress.
 • Riktlinjer för utveckling av IT-stöd
  Riktlinjer som gäller för utveckling av webbapplikationer eller fristående e-tjänster, hur vi ska använda OpenHierarchy i denna utveckling.

Prioriteringsordning

Dessa riktlinjer har en prioriteringsordning där underliggande riktlinjer skall följa de övergripande riktlinjerna:

Riktlinjer prioriteringsordning

Bakgrund till riktlinjerna

I vissa fall  väljer Sundsvalls kommun att utveckla skräddarsydda digital tjänster istället för att utgå från en befintlig produkt på marknaden. Orsaken till att vi väljer att utveckla något själv är normalt att:

 • Befintliga lösningar på marknaden inte uppfyller verksamhetens krav
 • Det är ekonomiskt fördelaktigt att utveckla själv
 • Det saknas produkter på marknaden inom verksamhetsområdet

Riktlinjer för utveckling är ett stöd för verksamheter som planerar att utveckla någon form av digital tjänst. Riktlinjerna beskriver utgångspunkter och grundläggande krav som verksamheten har att förhålla sig till om man väljer att utveckla ett IT-stöd. Riktlinjerna beskriver även krav som utvecklare måste förhålla sig när de utvecklar på beställning av Sundsvalls kommun.

Versionshantering av ”Riktlinjer för utveckling”

Version Datum Ändrad av Ändring
0.1 2015-10-25 Jari Koponen Första version av riktlinjerna upplagda inför vidare bearbetning.
0.2 2015-10-28 Per Lundin Stavning och mindre formuleringsändringar
0.3 2015-11-17 Per Lundin Flyttad ned text om ”Bakgrund till riktlinjerna”