Allmänna riktlinjer

För att kommunen ska få en enhetlig, tillgänglig, effektiv samt öppen IT-miljö och samtidigt dra mervärden ur all utveckling är det viktigt att vi utgår från samma utgångspunkter.

All utveckling ska sträva efter att vara:

 • Webbaserad
  Webbaserade tjänster möjliggör åtkomst från vilken internetansluten enhet som helst, för vilken individ som helst.
 • Tjänsteorienterad
  Tjänsteorienterade lösningar möjliggör samverkan mellan digitala tjänster och IT-miljön blir mer öppen för integrationer. Minimum ska alla lösningar som utvecklas ha tjänstegränssnitt (API:er) för kommunikation med andra IT-stöd.
 • Modulär
  Modulära lösningar gör att vi kan återanvända utveckling och funktion mellan olika lösningar, vi ska inte behöva utveckla samma funktion två gånger.
 • Plattformsoberoende
  Plattformsoberoende lösningar möjliggör effektiv förvaltning och att tjänsten kan användas av så många som möjligt.

Vid all utveckling ska vi följa:

 • Nationella riktlinjer för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se), Prio 1
  Genom att följa gällande nationella riktlinjer för webbutveckling, utvecklar kommunen tillgängliga digitala tjänster. Utöver att tjänsterna blir tillgängliga blir de lättare att använda för alla.
 • Riktlinjer för Sundsvalls kommuns webbplatser
  Genom att följa kommunens riktlinjer (extern länk kommer inom kort) för webbplatser utvecklar kommunen tjänster som är lätta att använda och förstå.
För kravställare: Ange i kravställning att all utveckling som sker skall följa de nationella riktlinjerna för utveckling (Prio 1). Detta innefattar även WCAG 2.0 AA. Var noga med att testning av detta finns med i projektet.

 

Vid all utveckling ska vi stödja:

 • Senast stabila version av Chrome (samt de 2 senaste versionerna före den) på Android, Linux, Mac OS X och Windows
 • Senast stabila version av FireFox (samt de 2 senaste versionerna före den) på Linux, Mac OS X och Windows
 • Internet Explorer 9 (och senare stabila versioner ) på Windows och Windows Phone.
 • Senast stabila version av Safari (samt de 2 senaste versionerna för den) på iOS och Mac OS X
 • Android Browser 4.
För kravställare: Referera till denna sida för att säkerställa en korrekt och tillgänglig visning på de vanligaste enheterna/webbläsarna. Var noga med att testning av detta finns med i projektet.

 

Vid all utveckling ska vi använda:

 • Öppna standarder och format
  Öppna standarder och format möjliggör en effektivare förvaltning av information och integrationer.
 • Öppen källkod
  Vid utveckling med öppen källkod kan kommunen äga och förvalta sina lösningar över tid. Kommunen är inte heller beroende av någon enskild leverantör för support och utveckling. Öppen källkod ger även kommunen möjligheten att använda utvecklingen fritt inom flera verksamheter.

Vid all utveckling ska vi dela med oss:

 • Dela på utveckling.sundsvall.se
  Dela med oss av erfarenheter och lösningar öppet via utveckling.sundsvall.se.
 • Tillgängliggör som öppen källkod
  Kommunen ska alltid sträva efter att tillgängliggöra den källkod som utvecklats öppet för vidareutnyttjande av andra parter/organisationer. Kommunen ska samla all sin utgivna källkod och tillgängliggöra den enhetligt (www.github.com/sundsvallskommun). Se detaljerad information om val av licensform under respektive riktlinjer.

Versionshantering av ”Allmänna riktlinjer”

Version Datum Ändrad av Ändring
0.1 2015-10-25 Jari Koponen Första version av riktlinjerna upplagda inför vidare bearbetning.
0.2 2015-11-17 Per Lundin Lagt till versionshantering. Lagt till stycke om webbläsarstöd och hjälprutor för kravställare.