Utvecklingsprocess ny webbplats

För att säkerställa webbplatsens kvalitet, tillgänglighet och säkerhet samt effektivisera utvecklingen med avseende på tid och pengar strävar vi alltid efter att följa den utvecklingsprocess som beskrivs nedan.

Utvecklingsprocess

Uppstartsmöte med kund

Varje webbprojekt inleds med ett möte mellan kunden och Servicecenter IT. Bra saker saker att tänka på under detta möte:

 • Vem är beställare och vilka behov finns för webbplatsen?
 • Vilken typ av webbplats skall vi utveckla? Webbplatser inom kommunen kan antingen följa ett standardiserat grundtema (nivå 1) eller vara en fritt utvecklad webbplats (nivå 2). Det finns även andra alternativ såsom e-tjänst, ”webb-i-webb”, del av sundsvall.se etc. Strategiska webbgruppen (SWG) tar alla dessa beslut tillsammans med kunden.
 • Se över behovet att stöd från Serviccenter IT i form av projektledning, kravställning, testning etc.
 • Utse en formell projektledare som koordinerar aktiviteter och kanaliserar information

Kravställning

När alla grundförutsättningar är på plats inleds kravställningen. Bra saker att tänka på:

 • Förenkla kravställningen genom att hänvisa till de allmänna riktlinjerna för utveckling.
 • Det finns en bra mall att använda för kravställningen
 • Låt gärna utvecklaren och SC-IT vara med och forma eller tycka till om kraven. Det brukar vara väl investerad tid.
 • Kom ihåg att ställa krav på vad redaktörerna själva skall kunna administrera med avseende på t.ex. plugins.
 • Är beställare, utvecklare och Servicecenter IT överens om tids- och kostnadsuppskattningar?

Tekniskt förankringsmöte

Servicecenter IT ser till att kravställningen ser ok ut innan utveckling påbörjas (för att minska risk för utveckling av saker som inte fungerar i vår miljö/ge oss möjlighet att anpassa miljön under projektets gång). En bra idé är att informera utvecklaren om våra riktlinjer för utveckling i WordPress innan ett lösningsförslag tas fram. Då ökar chanserna till ett lösningsförslag som passar in i Servicecenter IT´s miljöer.

Utveckling

Varje projekt får utvecklas på sitt sätt. Men vi försöker alltid hålla oss inom samma ramar:

 • Utvecklingen skall ske agilt (fokus på resultat och kommunikation) med täta återkopplingar i forma av s.k. ”Sprintmöten”
 • Någon från Servicecenter IT skall vara med på (alternativ ta del av information från) varje sprintmöte
 • Större avvikelser från den ursprungliga kravställningen måste återkopplas till Servicecenter IT
 • Testa! Alla specifika  och övergripande (tillgänglighet, kompatibilitet) krav måste testas innan godkännande. Om inte kunden kan, vill eller hinner göra detta kan de ske på uppdrag av Servicecenter IT.

Leveransmöte

Ett par veckor innan produktionssättning av webbplatsen genomför vi ett leveransmöte med utvecklare, beställare (projektdeltagare) samt personal från Servicecenter IT. Bra saker att ta upp på detta möte:

 • Se till att allt är testat!
 • Information om produktionssättning (beställning görs här)
 • Plan för utbildning av redaktörer
 • Se till att alla redaktörer är inbjudna till samarbetsrummet ”Supportforum för webbredaktörer
 • Vilka adresser/domännamn skall användas för den nya webbplatsen
 • Leveransdokumentation (ett dokument som beskriver den tekniska lösningen så att Servicecenter IT kan drifta, felsöka och åtgärda eventuell fel)

Produktionssättning

När webbplatsen är testad och klar för att lanseras beställer kunden en produktionssättning. Bra saker att tänka på före och efter produktionssättning:

 

 

 

Sidansvarig
Per Lundin