Riktlinjer vid val av molntjänst

Molntjänster är en allt mer vanlig driftform av IT-stöd, de är ofta mycket kostnadseffektiva då de tillhandahålls av leverantörer som specialiserar sig på att tillhandahålla ett system till många kunder och kan då göra detta mer effektivt.

Men att lägga ut sin IT-drift till en extern leverantör i form av en molntjänst innebär också att du väljer att flytta din verksamhets information till en extern part, information som ofta är kärnan i din verksamhet och kan innehålla känsliga uppgifter. Verksamheten överlåter därmed kontrollen av sin information/data till en extern part.

Därför behöver du vara en mycket mer aktiv kravställare och beställare om du väljer att använda en molntjänst. Du behöver vara väl medveten om riskerna det innebär att lägga ut er information till en extern part och du måste ha säkrat att informationen hanteras på ett säkert och korrekt sätt av leverantören samt följa upp hanteringen över tid.

Som stöd i förberedelsearbetet inför val av molntjänst har kommunen tagit fram riktlinjer som ska följas.

Riktlinjer vid val av molntjänst

Riktlinjer vid val av molntjänst_1.1

Sidansvarig
Jari Koponen