Utveckling.sundsvall.se riktar sig till ägare, kravställare och utvecklare av IT-stöd inom Sundsvalls kommun. Syftet är att stötta verksamheten att följa koncernens beslutade IT-strategi.

Utöver detta berättar vi även löpande om de utvecklingsprojekt som pågår i koncernen.