Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Riktlinjer för utveckling av API:er

Säkerhetsregler

 • All access till APIer skall vara krypterad (https)
 • Samtliga klienter till ett API skall autentisera sig, antingen via en API-nyckel (asymmetrisk nyckel – välj denna lösning i första hand) eller via basic authentication (endast i yttersta undantagsfall)
 • Dela så lite data som möjligt i ditt API – endast data som är relevant för en klient skall delas, inget annat
 • Ett API skall informationssäkerhetsklassas och dess skyddsnivå (0-4) skall dokumenteras – se Instruktioner för informationssäkerhetsklassning och riskanalys
 • Begränsa antalet anrop/tidsenhet per API och klient till, efter överenskommelse, rimliga nivåer för att förhindra störningar på grund av DDOS-attacker och liknande
 • Validera alltid alla in-parametrar i ett API-anrop (schema-validering), för att förhindra SQL-injektion och liknande

Regler för livscykelhantering

 • Ett API får finnas i två samtidigt supporterade versioner i produktion; den nu gällande versionen (markerat som ACTIVE) samt den senaste versionen innan den (som skall markeras som DEPRECATED)
 • Anropande system har 6 månader på sig att styra om till ett APIs nya version – efter 6 månader slutar den gamla versionen att supporteras (status RETIRED)
 • När ett API i status RETIRED inte fått några anrop på 3 månader skall det helt tas bort (status DECOMMISSIONED)
 • Ett API skall versionshanteras i två nivåer (exempel: v1.0)
  • En API-förändring som bryter kontraktet (som gör att APIet inte är bakåtkompatibelt) skall resultera i att man stegar upp huvudversionen (från till exempel v1.0 till v2.0)
  • En API-förändring som endast lägger till nya resurser eller parametrar till ett API (som gör att APIet är bakåtkompatibelt) skall resultera i att man stegar upp inom huvudversionen (från till exempel v1.0 till v1.1)
 • Ett API skall exponera sitt versionsnummer i sin url

Riktlinjer för API-design

 • APIer skall exponeras som REST APIer och acceptera anrop, samt leverera svar, på JSON-format (Content-Type: application/json)
 • Använd API-standarder i så stor utsträckning som möjligt (uppfinn inte hjulet i onödan)
 • Om API-standard saknas, designa APIet i enlighet med grundprinciperna för REST (https://sv.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer)
 • För öppna APIer skall OpenAPI Specification (https://swagger.io/specification/) särskilt beaktas
Sidansvarig
Per Persson